Тържествени церемонии за връчване дипломите на абсолвентите, дипломирани през 2017 година. Каним всички абсолвенти, техните родители и приятели!

Дата

Място и час

Факултет

23.02.2018 (петък)

Аула, Учебен корпус 1 - 11.00 ч.

Филологическия факултет

Забележка:

Дипломирали се през 2017 година студенти е необходимо в срок до 16 февруари 2018 година да подпишат дипломите си при инспектор Вася Бачева, каб. 557, Учебен корпус № 1, в противен случай няма да могат да ги получат на церемонията.

Препоръчително е официално облекло.