Всички студенти подали документи за студентските общежития за учебната 2018/2019 г. са класирани.

 

Информация за получаване на настанителни заповеди и настаняване на студентите в студентските общежития за учебната 2018/2019 година

Срокове за получаване на настанителни заповеди в студентските общежития:

Първи курс 2018/2019 г.

18.09.2018 г. - 26.09.2018 г.

2-5 курс  2018/2019 г.

20.09.2018 г. - 28.09.2018 г.

Важно!

На 22, 23 и 24 септември 2018 г. /събота, неделя и понеделник/ няма да се получават настанителни заповеди и няма да се настанява в общежитията.

Настанителната заповед се получава само след представяне на уверение за записана учебна 2018/2019 г. (закупува се от книжарницата в УК-1).  Студентите първи курс 2018/2019 година е необходимо първо да се запишат в съответния Учебен отдел  на факултета, в който са приети,  и след като представят уверение в стая 114А ще получат настанителна заповед за студентските общежития.

В студентските общежития се представят:

 1. Заповед за настаняване - получена в стая 114А
 2. Квитанция за платен наем. Студентите заплащат по банков път първа вноска за наем - за месеца, в който се настаняват / половин наем за месец септември 2018 г./ и  два месечни наема, които се приемат за наеми за последните два месеца от срока на настанителната заповед / месец май и месец юни 2019 г./
  • месечен наем СО № 1 - 42 лв.
  • месечен наем СО № 2 - 48 лв.
 3. Квитанция за платен депозит общи части - 15 лв.
 4. Квитанция за платен депозит стая
  • депозит стая СО №1 - 100 лв.
  • депозит стая СО №2 - 100 лв.
 5. Копие от лична карта
 6. Снимки - 2 броя (паспортен формат)
 7. Адресна регистрация (адресни карти се предоставят и попълват в студентските общежития на стойност 2,20 лв)
 8. Официален документ за открита банкова сметка /IBAN/.
 9. Спално бельо

Забележка: Настанителната заповед за студентското общежитие е валидна до 3 дни от издаването й.

Студенти обучаващи се по образователно-квалификационна степен "Магистър" могат да кандидатстват за студентските общежития от 15.10.2018 г. до 19.10.2018 г.

Допълнителни дати за подаване на документи за студентски общежития за учебната 2018/2019 г. за свободни места за студенти от 1 до 5 курс:

От 08.10.2018 г. до 12.10.2018 г.

Моля, спазвайте посочения график!

 

Работно време на КСБ

от 9.00 ч. до 16.00 ч.

Последна промяна: 2018-09-05