Възможности за съкратен срок на обучение

На амбициозните студенти, университетът предлага възможност за завършване на висшето образование в съкратен срок /сливане на два курса/, по индивидуален план.

Условията за това са: успешно завършен най-малко първи курс и среден успех от следването, не по-нисък от мн.добър.

Желаещите могат да подадат заявление в началото на учебната година или семестър, в канцеларията на факултета.

От новата учебна година Югозападен университет стартира нова система за "Лекционни и изпитни графици", достъпна от всяко устройство, което разполага с интернет свързаност.
Последна промяна: 2015-10-05