Предварителна държавна изпитна сесия на Факултета по изкуствата за учебната 2018/2019 година за студенти, дипломиращи се в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър"

1. Специалности в катедра "Културология", ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър"

Държавен изпит и защита на дипломни работи на 10.07.2019 г. от 09.30 ч., УК 1.

2. Специалност "Изобразително изкуство", ОКС "бакалавър"

Държавен писмен изпит на 15.07.2019 г. от 09.30 ч. , УК 1.

Държавен устен изпит на 17.07.2019 г. от 09.30 ч., УК 1.

Защита на дипломни работи на 17.07.2019 г. от 09.30 ч., УК 1.

3. Специалност "Педагогика и социален формат на изобразителните изкуства", ОКС "магистър"

Държавен изпит или защита на дипломни работи на 18.07.2019 г. от 13.30 ч., УК 1.

4. Специалност "Мода", ОКС "бакалавър"

Защита на дипломни работи на 16.07.2019 г. от 09.30 ч. , УК 1.

5. Специалност "Маркетинг и реклама в модния дизайн" , ОКС "магистър"

Държавен изпит или защита на дипломна работа на 18.07.2019 г. от 13.30 ч., УК 1.

6. Специалности "Българска народна хореография" и "Съвременна хореография", ОКС "бакалавър"

Държавен изпит или защита на дипломна работа на 11.07.2019 г. от 10.00 ч., УК 1.

7. Специалности "Хореографска режисура" и "Теория и критика на хореографското изкуство, ОКС "магистър"

Държавен изпит или защита на дипломна работа на 11.07.2019 г. от 10.00 ч., УК 1.

8. Специалност "Филмова и ТВ режисура", ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър".

Защита на дипломна  работа на 10.07.2019 г. от 10.00 ч., Видеозала 1, УК 4.

9. Специалност "Филмово и ТВ операторство" ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър".

Защита на дипломна  работа на 10.07.2019 г. от 10.00 ч., Видеозала 1, УК 4.

10. Специалност "Филмов и ТВ монтаж", ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър".

Защита на дипломна  работа на 10.07.2019 г. от 12.00 ч., Видеозала 1, УК 4.

11. Специалност "Педагогика на музикалното изкуство", ОКС "бакалавър"

Държавен изпит или защита на дипломна работа на 11.07.2019 г. от 10.00 часа в УК 1, зала 323.

12. Специалност "Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене), ОКС "бакалавър"

Държавен изпит или защита на дипломна работа на 11.07.2019 г. от 13.00 часа в УК 1, зала 335.

13. Специалност "Изпълнителско изкуство (поп и джаз пеене)", ОКС "бакалавър"

Устен държавен изпит или защита на дипломна работа на 11.07.2019 г. от 13.00 часа в УК 1, зала 335.

14. Специалност "Електронни технологии в музиката", ОКС "бакалавър"

Държавен изпит или защита на дипломна работа на 11.07.2019 г. от 13.00 часа в УК 1, зала 335.

15. Специалност "Музикално възпитание и обучение", ОКС "магистър"

Държавен изпит или защита на дипломна работа на 11.07.2019 г. от 10.00 часа в УК 1, зала 323.

16. Специалност "Музикален инструмент или пеене с ръководство на вокални и инструментални формации",  ОКС "магистър"

Държавен изпит или защита на дипломна работа на 11.07.2019 г. от 13.00 часа в УК 1, зала 335.

Последна промяна: 2019-06-03