Специалност "Социални дейности", ОКС "бакалавър" и "магистър"

Месец юли 2019 г.

 1. Държавен практически изпит - 10 юли 2019 г., 09.00 ч.
 2. Писмен държавен изпит - 11 юли 2019 г., 09.00 ч.
 3. Защита на дипломни работи - 11 юли 2019 г., 09.30 ч.
 4. Устен държавен изпит - 12 юли 2019 г., 09.00 ч.

Месец септември 2019 г.

 1. Държавен практически изпит - 18 септември 2019 г., 09.00 ч.
 2. Писмен държавен изпит - 19 септември 2019 г., 09.00 ч.
 3. Защита на дипломни работи - 19 септември 2019 г., 09.30 ч.
 4. Устен държавен изпит - 20 септември 2019 г., 09.00 ч.

Забележка:

Студентите, явяващи се на писмен държавен изпит, трябва да бъдат пред залата един час преди посочения час за писмен изпит и да носят със себе си студентски книжки и химикали пишещи в синьо.

Специалност "Кинезитерапия", ОКС "бакалавър"

Месец юли 2019 г.

*Държавен теоретичен изпит - 15.07.2019 г. - 08.30 ч.

Месец септември 2019 г.

*Държавен теоретичен изпит - 18.09.2019 г. - 08.30 ч.


* Държавен практически изпит - 10 юли 2019 г.; 11 юли 2019 г.; 12 юли 2019 г. - 09.00 ч. - Отделение по физиотерапия и рехабилитация при "МБАЛ - Благоевград" - АД

Специалност"Кинезиология" и  специалност "Спортна кинезиология, ОКС "магистър"

Месец юли 2019 г.

 1. Държавен теоретичен изпит - 15.07.2019  г. -  08.30 ч.
 2. Защита на дипломни работи - 15.07.2019  г. -  10.00 ч.

Месец септември 2019 г.

 1. Държавен теоретичен изпит  - 19.09.2019  г.  - 09.30 ч
 2. Защита на дипломни работи  - 19.09.2019  г. - 10.00 ч.

Специалност "Спорт", ОКС "бакалавър"

Месец юли 2019 г.

 1. Държавен теоретичен изпит - 16.07.2019 г. - 09.30 ч.
 2. Защита на дипломни работи - 16.07.2019 г.  - 10.00 ч.

Месец септември 2019 г.

 1. Държавен теоретичен изпит - 11.09.2019 г.  - 09.30 ч.
 2. Защита на дипломни работи - 11.09.2019 г.  - 10.00 ч.

Специалност "Адаптирана спортна дейност и физическа активност", ОКС "магистър"

Месец юли 2019 г.

 1. .Държавен теоретичен изпит - 16.07.2019 г. - 09.30 ч.
 2. Защита на дипломни работи - 16.07.2019 г. - 10.00 ч.

Месец септември 2019 г.

 1. Държавен теоретичен изпит - 11.09.2019 г. - 09.30 ч.
 2. Защита на дипломни работи - 11.09.2019 г. - 10.00 ч.

Специалност "Логопедия", ОКС "бакалавър" и "магистър"

Месец юли 2019 г.

 1. Държавен теоретичен изпит - 10.07.2019 г. - 09.30 ч.
 2. Защита на дипломни работи - 10.07. 2019 г. - 10.00 ч.

Месец септември 2019 г.

 1. Държавен теоретичен изпит - 17.09.2019 г. - 09.30 ч.
 2. Защита на дипломни работи - 17.09.2019 г. - 10.00 ч.

Специалност "Медицинска сестра", ОКС "бакалавър"

Месец юли 2019 г.

 1. 10.07.2019 г., 9.00 ч. (теоретичен) - Хирургия с Анестезиология, реанимация и интензивни грижи - сестрински дейности и грижи.
 2. 12.07.2019 г., 9.00 ч. (теоретичен) - Социална медицина с Промоция на здравето и Социално и здравно законодателство.
 3. 19.07.2019 г., 9.00 ч. (теоретичен) - Вътрешни болести и Фармакология - сестрински дейности и грижи.
 4. 22.07.2019 г., 9.00 ч. (теоретичен) - Философия на сестринските грижи. Теоретични и практически основи на общите и специални сестрински грижи.
 5. 23.07.2019 г., 9.00 ч. (практически) - Философия на сестринските грижи. Теоретични и практически основи на общите и специални сестрински грижи.

 

Специалност "Акушерка", ОКС "бакалавър"

Месец юли 2019 г.

 1. 12.07.2019 г., 9.00 ч. (теоретичен) - Акушерство и гинекология.
 2. 13.07.2019 г., 9.00 ч.(теоретичен) - Социална медицина с Промоция на здравето и Социално и здравно законодателство.
 3. 16.07.2019 г., 9.00 ч. (теоретичен) - Философия на акушерските грижи. Теоретични и практически основи на общите и специални акушерски.
 4. 17.07.2019 г., 9.00 ч. (практически) - Философия на акушерските грижи. Теоретични и практически основи на общите и специални акушерски.
 5. 20.07.2019 г., 9.00 ч. (теоретичен) - Неонатология и Детски болести - акушерски дейности и грижи.

 

Последна промяна: 2019-05-21