Информация относно начина на изчисляване и класиране за университетските стипендии по успех, успех и доход и приоритетни професионални направления:

 

Общо подадени документи по успех и доход - 1443 броя

След направена справка за брой студенти, обучаващи се в редовна форма на обучение, държавна поръчка по факултети /без паралелно обучение, платена форма, дистанционна форма на обучение и задочно,/ имащи право на стипендия - 4887 броя, Комисията направи разчет на средствата за стипендии и реши да бъдат отпуснати:

-740 бр. стипендии на общо основание /по успех и успех и доход/

- 430 бр. стипендии по приоритетни направления

За правилното разпределение на средствата е изчислен коефициент, еднакъв за всички факултети.

Calculation

Стипендиите за месец март 2019 година ще бъдат преведени до края на месеца!

 

 

 

 

Последна промяна: 2019-03-21