Отговорници на курсове по специалности във Факултет по изкуствата, в които се обучават студенти - чуждестранни граждани, за оперативно ръководство и контрол на административното и образователното обслужване са както следва:

 

за І курс - гл. ас. д-р Силвия Петрова
за ІІ курс - доц. д-р Ралица Игнатова
за ІІІ курс - гл. ас. д-р Крум Иванов
за ІV курс - гл. ас. д-р Цветомира Съботинова

Последна промяна: 2019-01-24