Име, Презиме, Фамилия Оценка Факултет
Албена Димитрова Пунева Отличен 6,00 ФИ
Александра Димитрова Клечорова Отличен 5,50 ФЛФ
Александър Георгиев Марков Много добър 5,00 ФП
Александър Евгениев Ганев Отличен 5,75 ТФ
Анастас Викторов Ифандиев Отличен 6,00 ФИ
Ангелина-Огняна Олегова Гочева Отличен 6,00 ФИ
Благовест Христов Тодоров Отличен 6,00 ФЛФ
Благовеста Димитрова Дафкова-Ангелова Отличен 6,00 ФСФ
Божидар Кирилов Николов Добър 4,25 ФП
Божидар Тодоров Чолаков Много добър 5,00 ПИФ
Валентин Илиев Гошев Отличен 6,00 ФИ
Ваня Георгиева Маникатева Отличен 5,50 Стф
Велина Владимирова Владимирова Отличен 6,00 ФСФ
Венета Йорданова Десподска Отличен 6,00 ФСФ
Венетка Крумова Стефанова Отличен 5,50 Стф
Верка Янева Божкова Отличен 6,00 ФИ
Виктория Антонова Тодорова Отличен 6,00 Стф
Вили Валериева Вучева Отличен 5,50 ПИФ
Виолета Пауновска Много добър 5,00 ПИФ
Галина Гълъбова Писарска Отличен 6,00 ПИФ
Георги Андонов Шавулев Добър 4,75 ФСФ
Георги Илиев Митов Отличен 6,00 ПМФ
Георги Тодоров Тодоров Много добър 5,00 ПИФ
Гергана Крумова Йочева Много добър 5,00 Стф
Давид Руменов Давидков Отличен 6,00 ТФ
Данаил Марчелов Атанасов Отличен 5,50 ФИ
Даниела Асенова Арсова Отличен 5,50 ФИ
Десислав Петров Михайлов Отличен 6,00 ФИ
Десислава Михайлова Александрова Много добър 4,50 ТФ
Димитар Андреев Отличен 6,00 ФОЗЗГС
Димитър Бойков Вучев Отличен 5,50 ФСФ
Евгения Генчова Михайлова Отличен 6,00 ФИ
Елена Александрова Колчева Отличен 6,00 ПИФ
Елица Тихомирова Николова Отличен 6,00 ФСФ
Живко Бойков Бойчев Много добър 5,00 ПИФ
Зебиде Незамедин Ибраими Много добър 5,25 ФСФ
Ибраим Ибраимов Мейзинев Много добър 5,00 ФСФ
Ивайло Стоянов Иванов Отличен 5,50 Стф
Ивана Пешич Отличен 6,00 ФЛФ
Илиян Владимиров Иванов Отличен 6,00 ТФ
Йорданка Николова Нонева-Златкова Отличен 6,00 ПИФ
Йорданка Стоилова Койчева Отличен 5,50 ФСФ
Калин Емилов Маешки Много добър 4,50 ПМФ
Красимира Димитрова Николова Отличен 5,50 ФП
Лилия Валентинова Янчева-Велинова Много добър 5,00 ФОЗЗГС
Любомира Красимирова Димитрова Отличен 6,00 ФСФ
Магдалина Димитрова Домозетска Отличен 6,00 ФЛФ
Манол Стефанов Аврамов Много добър 5,00 ТФ
Мария Валериева Иванова Отличен 6,00 ФЛФ
Мария Георгиева Спасова Отличен 6,00 ФП
Мария Иванова Костова Много добър 5,25 ФП
Мария Христова Филатова Отличен 6,00 ФИ
Марияна Иванова Колева Много добър 5,00 ПИФ
Минка Асенова Христемова Отличен 6,00 ПИФ
Мирела Веселинова Василева Отличен 6,00 ФИ
Мирослав Михайлов Ризов Много добър 4,75 ФСФ
Михаела Йорданова Василева Отличен 6,00 ПИФ
Моника Георгиева Ичева Отличен 6,00 ПИФ
Наталия Георгиева Георгиева Много добър 5,00 ФСФ
Невин Ашимова Боджукова Много добър 5,25 ФСФ
Николай Ангелов Ценков Много добър 5,00 ФСФ
Николай Веселинов Кънчев Отличен 5,75 ПИФ
Николай Георгиев Хаджиев Отличен 5,50 ФП
Николай Светославов Мишковски Добър 4,00 ПИФ
Нина Христова Христова Отличен 5,75 ПИФ
Олег Будьониев Александров Отличен 6,00 ФЛФ
Петър Радоев Димков Отличен 6,00 ФСФ
Петър Цветанов Петров Много добър 5,00 ПИФ
Петя Георгиева Костадинова Много добър 5,00 ФИ
Пролет Трифонова Петкова Отличен 6,00 ФИ
Радостина Генчова Николова Отличен 6,00 ФЛФ
Радостина Емилова Юлева-Чучулайна Отличен 6,00 СТФ
Ралица Венелинова Цекова Отличен 6,00 ПМФ
Роман Николов Стоянов Много добър 4,50 Стф
Росица Николаева Георгиева Много добър 5,25 ПМФ
Светослав Валентинов Арсениев Отличен 6,00 ФЛФ
Сия Валентинова Веселинчева Отличен 5,50 ПИФ
София Мардик Димитрова Много добър 4,50 ФП
Стела Николова Иванова Отличен 6,00 ПМФ
Таня Асенова Табутова Отличен 6,00 ФЛФ
Татяна Ивайлова Василева Отличен 5,50 СтФ
Умме Исмаил Капанък Отличен 5,75 ТФ
Филип Райчов Иванов Отличен 6,00 Стф
Христина Веселинова Богиа Отличен 6,00 ПИФ
Цветомира Стефанова Бойчева Отличен 5,75 ФОЗЗГС
Юлия Атанасова Неделчева Отличен 5,50 Стф
Юлия Тодорова Манасиева Много добър 4,50 ФЛФ
Last modified: 2019-07-08