Курсът по английски език за докторанти  1-ва група  (Elementary) започва на 03.06.2019 г. (120 часа), зала 1434, от 9:30 ч. до 15:15 ч.

 • Димитар Адреев /ФОЗЗГС/
 • Мария Георгиева Спасова /ФП/
 • Десислава Михайлова Александрова /ТФ/
 • Венета Йорданова Десподска /ФСФ/
 • Ибраим Ибраимов Мейзинев /ФСФ/
 • Виолета Пауновска   /ПИФ/
 • София Мардик Димитрова /ФП/
 • Магдалина Димитрова Домозетска /ФЛФ/
 • Александра Димитрова Клечорова /ФЛФ/
 • Йорданка Стоилова Койчева /ФСФ/
 • Наталия Георгиева Георгиева /ФСФ/
 • Мирослав Михайлов Ризов  /ФСФ/
 • Юлия Атанасова Неделчева /СТФ/
 • Минка Асенова Христемова /ПИФ/
 • Марияна Иванова Колева /ПИФ/
 • Михаела Йорданова Василева /ПИФ/
 • Петя Георгиева Костадинова /ФИ/
 • Юлия Тодорова Манасиева /ФЛФ/
 • Данаил Марчелов Атанасов /ФИ/
 • Десислав Петров Михайлов /ФИ/
 • Евгения Генчова Михайлова /ФИ/
 • Верка Янева Божкова /ФИ/
 • Красимира Димитрова Николова /ФП/
 • Манол Стефанов Аврамов   /ТФ/
 • Божидар Кирилов Николов /ФП/
 • Венетка Крумова Стефанова /СТФ/
 • Даниела Асенова Арсова /ФИ/
 • Живко Бойков Бойчев /ПИФ/
 • Люба Методиева Маркова-Лозанова /ПИФ/
 • Благовеста Димитрова Дафкова-Ангелова /ФСФ/
 • Любомира Красимирова Димитрова /ФСФ/
 • Виктория Антонова Тодорова /СТФ/
 • Петър Цветанов Петров /ПИФ/
 • Пролет Трифонова Петкова /ФИ/
 • Николай Георгиев Хаджиев /ФП/
 • Александър Георгиев Марков /ФП/
 • Валентин Илиев Гошев /ФИ/
 • Елица Тихомирова Николова /ФСФ/
 • Георги Андонов Шавулев    /ФСФ/

Курсът по английски език за докторанти 2-ра група ( Intermediate) започва на 03.06.2019 г. (90 часа), зала 1435, от 9:30 ч. до 15:15 ч.

 • Мария Иванова Костова /ФП/
 • Нина Христова Христова /ПИФ/
 • Зебиде Незамедин Ибраими /ФСФ/
 • Гергана Крумова Йочева /СТФ/
 • Вили Валериева Вучева /ПИФ/
 • Сия Валентинова Веселинчева /ПИФ/
 • Николай Ангелов Първанов /ФП/
 • Давид Руменов Давидков /ТФ/
 • Моника Георгиева Ичева /ПИФ/
 • Божидар Тодоров Чолаков /ПИФ/
 • Росица Николова Георгиева /ПМФ/
 • Ваня Георгиева Маникатева /СТФ/
 • Лилия Валентинова Янчева-Велинова /ФОЗЗГС/
 • Невин Ашимова Боджукова /ФСФ/
 • Цветомира Стефанова Бойчева /ФОЗЗГС/
 • Стоян Анастасов Стоянов /ПИФ/

Курсът по английски език за докторанти 3-та група ( Academic writing) започва на 10.06.2019 г. (60 часа), зала 1475, от 9:30 ч. до 15:15 ч.

 • Албена Димитрова Пунева  /ФИ/
 • Галина Гълъбова Писарска /ПИФ/
 • Георги Илиев Митов /ПМФ/
 • Таня Асенова Табутова /ФЛФ/
 • Мария Валерива Иванова    /ФЛФ/
 • Татяна Ивайлова Василева  /СТФ/
 • Филип Райчов Иванов /СТФ/
 • Ралица Венелинова Цекова /ПМФ/
 • Ивана Пешич /ФЛФ/
 • Йорданка Николова Нонева-Златкова /ПИФ/
 • Роман Николов Стоянов /СТФ/
 • Николай Ангелов Ценков /ФСФ/
 • Димитър Бойков Вучев /ФСФ/
 • Елена Александрова Колчева /ПИФ/
 • Георги Тодоров Тодоров /ПИФ/
 • Олег Будьониев Александров /ФЛФ/
 • Мария Христова Филатова  /ФИ/
 • Надежда Христова Йоцова  /ФИ/
 • Ангелина-Огняна Олегова Гочева  /ФИ/
 • Илиян Владимиров Иванов /ТФ/
 • Марин Антониев Смилянов /ПМФ/
 • Мая Методиева Маркова-Русимова /ПИФ/
 • Мирела Веселинова Василева /ФИ/
 • Николай Веселинов Кънчев /ПИФ/
 • Ивайло Стоянов Иванов /СТФ/
Последна промяна: 2019-05-20