График за провеждане на конкурсните изпити по чужд език за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в ЮЗУ "Неофит Рилски" за учебната 2018-2019 г.
Изпит по чужд език Дата Начален час Зала
Английски език 04.06.2019 г. 10.00 ч. 1437 Б
Немски език 04.06.2019 г. 9.00 ч. 1468
Руски език 04.06.2019 г. 9.00 ч. 1469
Френски език 05.06.2019 г. 9.00 ч. 1468
Последна промяна: 2019-04-16