Конкурсни изпити

Дейност

Срок

Дата на изпита

Подаване на документи за явяване на електронен конкурсен изпит

В деня на изпита,  най-късно един час преди началото на изпита

От 17.6.2019 г. до 5.7.2019 г. всеки делничен ден

Подаване на документи за явяване на Първа предварителна сесия

От 11.3.2019 г. до 21.3.2019 г.

23 март 2019 г.

24 март 2019 г.

31 март 2019 г.

Подаване на документи за явяване на Втора предварителна сесия

От 8.4.2019 г. до 18.4.2019 г.

20 април 2019 г.

21 април 2019 г.

Подаване на документи за явяване на Редовна изпитна сесия

От 27.5.2019 г. до 5.6.2019 г.

7 юни 2019 г.

8 юни 2019 г.

9 юни 2019 г.

Необходими документи за явяване на изпит:

  • Заявление по образец.
  • Квитанция за платена такса за всеки конкурсен изпит от 30.00 лева.

Документите за явяване на изпити се подават в Учебен корпус №1 на университета (зала 1102А);  онлайн (с изключение на електронните изпити и подаване на документи за кандидатстване) или в кандидатстудентските бюра в страната.

Подаването на заявления онлайн за конкурсни изпити приключва най-късно два дни преди крайните срокове за подаване на документи в ЮЗУ "Неофит Рилски". Указания за кандидатстване онлайн може да намерите на адрес: http://ksk.swu.bg

Кандидатстудентските бюра, работещи в други градове на страната, приемат документи най-късно един ден преди обявените срокове за подаване на документи в Югозападния университет.

Заплащането на таксите за електронните изпити става в деня на изпита, до 60 минути преди неговото начало.

Кандидатите се явяват в залата най-късно 30 минути преди началото на изпита, като представят лична карата и документ за платена такса.

*Документи за кандидатстване по професионални направления и специалности се приемат от 17 юни до 5 юли 2019 г. ( от 8:00 до 17:00 ч. в делнични дни и от 9:00 до 15:00 ч. в събота и неделя).

За информация: 073/ 58 85 46 или 073 58 85 96

Последна промяна: 2019-06-17