Списък на заболявания, които може да затруднят практикуването на придобитата професионална квалификация по специалности

При кандидатстване в университета за педагогически специалности, кандидат-студентът декларира, че не страда от заболявания в съответствие с Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалисти, както следва:

 1. шизофренно разстройство: изходно състояние (шизофренен дефект), резидуална шизофрения, шизофренна промяна на личността, непрекъснато протичаща шизофрения
 2. разстройства на настроението (афективни разстройства): чести тежки епизоди с психотични симптоми, алтернантно и хронично протичане
 3. психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на психоактивни вещества (злоупотреба с алкохол и психоактивни вещества с последващи когнитивни и личностови промени)
 4. епилепсия - чести припадъци и промяна на личността
 5. персистиращи налудни разстройства, свързани с личностова и поведенческа промяна
 6. психични разстройства на личността и поведението, дължащи се на мозъчно заболяване
 7. разстройства на сексуалното влечение - педофилия
 8. органични психични разстройства - деменция при болестта на Алцхаймер, съдова деменция, други деменции
 9. белодробна туберкулоза с бацилотделяне.

При кандидатстване в университета кандидат-студентът декларира, че е информиран за заболявания, които ще направят изключително трудно или невъзможно практикуването на придобитата професионална квалификация по следните специалности:

 1. Пълна слепота или разстройство в цветоусещането
  • за специалностите "Педагогика на обучението по изобразително изкуство", "Мода", "Химия и физика", "Химия", "Медицинска химия", "Филмово и ТВ операторство", "Филмов и ТВ монтаж", "Филмова и ТВ режисура", "Акушерка", "Медицинска сестра", "Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия".
 2. Тежка или пълна парализа на говорните органи; тежко заекване или спазми на говорните органи; пълна слепота; тежка слухова аномалия, която не може да се коригира с лечение или слухова протеза.
 3. Доказани алергични заболявания, имащи отношение към работа с химикали:
  • за специалностите "Химия и физикa", "Химия", "Медицинска химия"
 4. Тежка слухова аномалия, която не може да се коригира с лечение или слухова протеза:
  • за специалността "Електронни технологии в музиката", "Изпълнителско изкуство"
 5. Тежки заболявания на сърдечносъдовата и дихателната система, тежки неврологични и психически заболявания, увреждания на опорно-двигателния апарат, очни заболявания без възможност за корекция на зрението
  • за специалност "Кинезитерапия"
 6. Тежки неврологични, психически, некомпенсирани сърдечносъдови заболявания, както и лица с некомпенсирани увреждания на опорно-двигателния апарат, с разстройства в цветоусещането, слуха и говора
  • за специалности "Медицинска сестра" и "Акушерка"
 7. Неврологични, психически заболявания, увреждания на опорно-двигателния апарат, очни заболявания без възможност за корекция на зрението и с говорни и слухови разстройства:
  • за специалност "Национална сигурност"
 8. За всяка специалност:
  • тежко психическо или тежко неврологично заболяване
Последна промяна: 2019-01-11