Югозападният университет "Неофит Рилски" е държавен университет, който предлага обучение на български и английски език в 79 бакалавърски, 115 магистърски и 78 докторски програми. Обучението се провежда в 30 професионални направления. По този показател университетът е на първо място в страната.

Със своята над 40-годишна история Югозападният университет "Неофит Рилски" е завоювал своето място в научното и образователно пространство на България и Югоизточна Европа. Ситуиран в икономическия, културен и образователен център на Югозападна България - Благоевград, само на 90 км южно от столицата на България - София,  на 20 км от границата с Македония и на 80 км от границата с Гърция. Стратегическата му позиция обуславя по естествен начин академичното му сътрудничество с редица балкански университети в региона. Това позволява бърз и лесен достъп до множество интересни дестинации - Банско, Сандански, древния Рилски манастир, Мелник, Националните паркове "Пирин" и "Рила", Солун, Серес, Щип, Битоля и други.

Благоевград, със своите 80 000 жители, е едно уникално място за живеене и обучение. Със своите два университета и два колежа градът съчетава възможностите и предимствата на големия град - с театри, кина, библиотеки, опера, дискотеки и ресторанти, от една страна, и уютната атмосфера на малкия град, от друга.

BLAGOEVGRAD и BLG OBLAST

На 26.07.2012 г. Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет на Република България присъди на Югозападния университет "Неофит Рилски" възможно най-високата оценка за институционална акредитация за максималния срок - 6 години (до 2018 г.).

В структурата на Югозападния университет се включват 9 факултета:

  • Правно-исторически факултет
  • Природо-математически факултет
  • Стопански факултет
  • Филологически факултет
  • Философски факултет
  • Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт"
  • Факултет по педагогика
  • Факултет по изкуства
  • Технически факултет,

Университетска библиотека, Многофункционален спортен комплекс, научноизследователски центрове и лаборатории, Университетски център "Бачиново".

Основните звена на университета обхващат 40 катедри и над 800 преподаватели - професори, доценти, доктори на науките и асистенти, които осигуряват съвременно обучение в областта на научноизследователската, художественотворческата и спортната дейности в духа на българските образователни и научни традиции и европейски стандарти.

11 500 студенти получават своите знания в различни направления на науката, като от тях над 1000 са чуждестранни студенти от над 20 страни по света.

Приоритет за Югозападния университет е и развитието на докторантското обучение. В университета се обучават над 400 докторанти, като една трета от тях са чужденци.

01 spl

Университетът осигурява възможност за настаняване на своите студенти в две реновирани общежития с 1 студентски стол и библиотека с повече от 200 000 тома литература,  електронна читалня с достъп до база данни EBSCO Publishing, Science Direct, SCOPUS, Benham Sciece, ProQuest Central. Центърът за кариерно развитие предоставя качествени услуги, свързани с професионалната ориентация на възпитаниците на ЮЗУ "Неофит Рилски" и  подпомага както студентите, така и завършващите образованието си специалисти в процеса на реализация на пазара на труда.

Югозападният университет "Неофит Рилски" активно осъществява научноизследователска дейност, финансирана от програми за европейско териториално сътрудничество "Гърция-България" и "България-Македония", Шеста и седма рамкова програма , "Хоризонт 2020", Фонд "Научни изследвания", Световната банка, Фондация "Отворено общество", CEEPUS, DAAD, PHARE, DAPHNE III, INTAS,  COST, Програма "Развитие на човешките ресурси" и Програма "Учене през целия живот".

В университета функционират повече от 30 лаборатории и научноизследователски центрове. Висшето училище развива активна международна дейност с образователни, научноизследователски и други организации от Европа, Америка, Азия и Африка.  Изключително атрактивна за студентите е възможността за мобилност по програма "Еразъм+". На базата на сключените договори студентите могат да избират от над 60 университета от Европа и други страни по света.

SWU 2

Югозападният университет "Неофит Рилски" притежава една от най-модерните спортни бази в България - многофункционален закрит спортен комплекс, център за функционални изследвания, лаборатория по физиотерапия, център за СПА и рехабилитационни процедури, стадиони, открити спортни площадки. Университетският спортен клуб "Академик" участва с отбори в държавните републикански първенства по баскетбол и волейбол - мъже, ски спортове, както и с редица отбори в републиканските студентски турнири.

SPORT

Университетският център "Бачиново" се намира на 3 км от центъра на Благоевград, в близост до парк Бачиново, Аква-парка на града и на 30 км от ски-местността Бодрост. Той предлага възможност за провеждане на семинари, научни конференции, летни-школи и др. в отлични условия за работа и отдих. Центърът разполага с компютърни и семинарни зали, ресторант, СПА център ( с фитнес, сауна, парна баня, зали за физиотерапия, за ароматерапия и за масаж).

SPA CENTUR

Благоевград, със своите дискотеки, клубове, младежки фестивали, студентски партита и купони, предлага приятни емоции, динамичен живот и пълноценно свободно време за младите хора.

Kuponi