Деканат

ДЕКАН

доц. д-р Преслав Димитров

кабинет: 210, Учебен кодпус 3
приемно време: сряда 1000 - 1200 ч.
тел: +359 73 88 59 52
e-mail: preslav.dimitrov@swu.bg

<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr class="header">
<td valign="top">
<p>Име, Фамилия</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Позиция</p>
</td>
<td width="281" valign="top">
<p>Стационарен телефон, мобилни еквиваленти</p>
</td>
<td valign="top">
<p>№ стая</p>
</td>
<td valign="top">
<p>e-mail</p>
</td>
</tr>
<tr class="altered">
<td colspan="5" valign="top">
<p><strong><em>Ректорат</em></strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>Проф. д-р Иван Мирчев</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Ректор</p>
</td>
<td valign="top">
<p>.</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Ректорат</p>
</td>
<td valign="top">
<p><a href="mailto:info@swu.bg">.<br /> </a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Камелия Илиева</td>
<td valign="top">Административен секретар</td>
<td valign="top">
<p>+359-73-88 55 01 моб. екв. + 359-885 878 734<br /> <strong>факс: +359-73-88 55 16 моб.екв. +359 887 878 761</strong></p>
</td>
<td valign="top">Ректорат</td>
<td valign="top"><a href="mailto:info@swu.bg">info@swu.bg</a></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>Николай Тахов</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Помощник-ректор</p>
</td>
<td valign="top">
<p>+359-73-88 55 15 моб. екв. + 359-886 878 790</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Ректорат</p>
</td>
<td valign="top">
<p><a href="mailto:tahov@swu.bg">tahov@swu.bg</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>доц. д-р Рая Мадгеровa</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Заместник - ректор "Акредитация, магистърски програми и продължаващо обучение"</p>
</td>
<td valign="top">
<p>+359-73-88 55 02</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Ректорат</p>
</td>
<td valign="top">
<p><a href="mailto:vr_mp@swu.bg">vr_mp@swu.bg</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>доц. д-р Траян Попкочев</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Заместник - ректор "Образователна дейност - бакалавърски програми "</p>
</td>
<td valign="top">
<p>+359-73-83 15 62</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Ректорат</p>
</td>
<td valign="top">
<p><a href="mailto:vr_edu@swu.bg">vr_edu@swu.bg</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>проф. д-р Добринка Георгиева</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Заместник - ректор "Международно сътрудничество"</p>
</td>
<td valign="top">
<p>+359-73-88 55 04</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Ректорат</p>
</td>
<td valign="top">
<p><a href="mailto:vr_ir@swu.bg">vr_ir@swu.bg</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>проф. д.п.н. Кирил Костов</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Заместник - ректор<br /> "Научно - изследователска дейност и кадрово развитие"</p>
</td>
<td valign="top">
<p>+359-73-88 55 13</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Ректорат</p>
</td>
<td valign="top">
<p><a href="mailto:vr_scresearch@swu.bg">vr_scresearch@swu.bg</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>проф. д-р Илия Гюдженов</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Председател на Общото събрание</p>
</td>
<td valign="top">
<p>.</p>
</td>
<td valign="top">
<p>УК 1, 401</p>
</td>
<td valign="top">
<p><a href="mailto:iliadg@swu.bg">iliadg@swu.bg</a></p>
</td>
</tr>
<tr class="altered">
<td colspan="5" valign="top">
<p><strong><em>Административни офиси и центрове</em></strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>.</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Информация</p>
</td>
<td valign="top">
<p>+359-73-588 521</p>
</td>
<td valign="top">
<p>УК-1</p>
</td>
<td valign="top">
<p>.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Виолета Ангелова</p>
</td>
<td>
<p>Обща канцелария</p>
</td>
<td>
<p>+359-73-88 55 05 моб. екв. + 359-886 878 751</p>
</td>
<td>
<p>Ректорат, 202</p>
</td>
<td>
<p><a href="mailto:vilia@swu.bg">vilia@swu.bg</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>Петър Марков</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Протокол</p>
</td>
<td valign="top">
<p>+359-73-588-574</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Ректорат</p>
</td>
<td valign="top">
<p><a href="mailto:pmarkov@swu.bg">pmarkov@swu.bg</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>Красимир Папучаров</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Директор на Дирекция "Образователни дейности"</p>
</td>
<td valign="top">
<p>+359-73-588 576 моб. екв. +359-882 818 576</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Ректорат, 213</p>
</td>
<td valign="top">
<p><a href="mailto:papu4arov@swu.bg">papu4arov@swu.bg</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>Татяна Плачкова</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Главен специалист<br /> "Учебна дейност - бакалавърски програми"</p>
</td>
<td valign="top">
<p>+359-73-588 596 моб. екв. +359-882 818 596</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Ректорат, 103</p>
</td>
<td valign="top">
<p><a href="mailto:pla4kova@swu.bg">pla4kova@swu.bg</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>Софка Цветанова</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Главен специалист "Учебна дейност - магистърски програми, акредитация и продължаващо обучение"</p>
</td>
<td valign="top">
<p>+359-73-588 595 моб. екв. +359-882 818 595</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Ректорат, 103</p>
</td>
<td valign="top">
<p><a href="mailto:sofi_tsvetanova@swu.bg">sofi_tsvetanova@swu.bg</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>Станислава Андонова</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Чуждестранни студенти</p>
</td>
<td valign="top">
<p>+359-73-588 598</p>
</td>
<td valign="top">
<p>102</p>
</td>
<td valign="top">
<p><a href="mailto:fsoffice@swu.bg">fsoffice@swu.bg</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>Радослав Костов</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Оператор обработка данни</p>
</td>
<td valign="top">
<p>+359-73-588 564</p>
</td>
<td valign="top">
<p>.</p>
</td>
<td valign="top">
<p><a href="mailto:kostov.r@swu.bg">kostov.r@swu.bg</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>Елена Балабанска</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Специалист</p>
</td>
<td valign="top">
<p>+359-73-588 576 моб. екв. +359-882 818 576</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Ректорат, 213</p>
</td>
<td valign="top">
<p><a href="mailto:balabanska@swu.bg">balabanska@swu.bg</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Библиотечно информационен отдел</td>
<td valign="top">.</td>
<td valign="top">+359-73-588 593 моб. екв. +359 882 818 593<br /></td>
<td valign="top">Ректорат</td>
<td valign="top">.</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Рая Найденова</td>
<td valign="top">Директор Библотека</td>
<td valign="top">+359-73-588 568, моб. екв. +359-882 818 568</td>
<td valign="top">Ректорат</td>
<td valign="top">.</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>Мая Гошева</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Инспектор "Социално-битови въпроси"</p>
</td>
<td valign="top">
<p>+359-73-588 503</p>
</td>
<td valign="top">
<p>УК 1, 114А</p>
</td>
<td valign="top">
<p><a href="mailto:gosheva@swu.bg">gosheva@swu.bg</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>Иво Дамянов</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Директор на Дирекция "Информационно и комуникационно осигуряване"</p>
</td>
<td valign="top">
<p>+359-73-588 551</p>
</td>
<td valign="top">
<p>УК 1, 301</p>
</td>
<td valign="top">
<p><a href="mailto:damianov@swu.bg">damianov@swu.bg</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Компютърни специалисти - Техническо обслужване</p>
</td>
<td>
<p>Дирекция "Информационно и комуникационно осигуряване"</p>
</td>
<td>
<p>+359-73-588 555</p>
</td>
<td>
<p>УК 1, 301</p>
</td>
<td>
<p>.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Системни администратори - Информационно и комуникационно обслужване</p>
</td>
<td>
<p>Дирекция "Информационно и комуникационно осигуряване"</p>
</td>
<td>
<p>+359-73-588 507</p>
</td>
<td>
<p>УК 1, 301</p>
</td>
<td>
<p>.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>доц. д-р Михо Петков Михов, д.м.</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Пълномощник по качеството</p>
</td>
<td valign="top">
<p>+359-73-588 552</p>
</td>
<td valign="top">
<p>.</p>
</td>
<td valign="top">
<p><a href="mailto:mihov@swu.bg">mihov@swu.bg</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>Доц. д-р Петър Миланов</p>
</td>
<td valign="top">
<p>главен експерт "Научни проекти"</p>
</td>
<td valign="top">
<p>+359-73-588 577</p>
</td>
<td valign="top">
<p>.</p>
</td>
<td valign="top">
<p><a href="mailto:evroproekti@swu.bg">evroproekti@swu.bg</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>Павлина Шейтанска</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Отдел "Научни проекти"</p>
</td>
<td valign="top">
<p>+359-73-588 578</p>
</td>
<td valign="top">
<p>.</p>
</td>
<td valign="top">
<p>.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Виктория Лазарова</p>
</td>
<td>
<p>Отдел "Научни проекти"</p>
</td>
<td>
<p>+359-73-588 578</p>
</td>
<td>
<p>.</p>
</td>
<td>
<p><a href="mailto:proekti9@swu.bg">proekti9@swu.bg</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>Трендафил Мудурски</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Главен счетоводител</p>
</td>
<td valign="top">
<p>+359-73-885 507</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Ректорат, 207</p>
</td>
<td valign="top">
<p>.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>Радка Кундева</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Финансов контрол</p>
</td>
<td valign="top">
<p>+359-73-588 562 моб. екв. +359-882 818 562</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Ректорат, 205</p>
</td>
<td valign="top">
<p><a href="mailto:radka@swu.bg">radka@swu.bg</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>Вера Лазарова</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Главен юрисконсулт</p>
</td>
<td valign="top">
<p>+359-73-588 561 моб.екв.: +359-882 818 561</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Ректорат, 204</p>
</td>
<td valign="top">
<p>.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>инж. Геновева Райнова</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Началник "Капитално строителство"</p>
</td>
<td valign="top">
<p>+359-73-588 597 моб.екв.: +359-882 818 597</p>
</td>
<td valign="top">
<p>.</p>
</td>
<td valign="top">
<p><a href="mailto:genoveva@swu.bg">rainova@swu.bg</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Проф. д.п.н. Йордан Колев<br /> Весела Лачева</p>
</td>
<td>
<p>Университетски център за кариерно развитие</p>
</td>
<td>
<p>+359-73-588 517</p>
</td>
<td>
<p>УК 1, ет. 2</p>
</td>
<td>
<p><a href="mailto:career@swu.bg">career@swu.bg</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>Стефан Урдарски</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Домакин на УК-1</p>
</td>
<td valign="top">
<p>+359-73-588 510</p>
</td>
<td valign="top">
<p>.</p>
</td>
<td valign="top">
<p>.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>Йордан Тужарски</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Домакин на Ректорат</p>
</td>
<td valign="top">
<p>+359-73-588 569 моб.екв.: +359-882 818 569</p>
</td>
<td valign="top">
<p>.</p>
</td>
<td valign="top">
<p>.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>Кирил Янински</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Домакин на УК-2, УК-3, УК-4</p>
</td>
<td valign="top">
<p>+359-899-820 070</p>
</td>
<td valign="top">
<p>.</p>
</td>
<td valign="top">
<p>.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>.</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Домакин на УК-6</p>
</td>
<td valign="top">
<p>+359-73-88 66 14</p>
</td>
<td valign="top">
<p>.</p>
</td>
<td valign="top">
<p>.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Костадин Шопов</p>
</td>
<td>
<p>Управител Студ. общежитие 1</p>
</td>
<td>
<p>+359-73-88 56 15</p>
</td>
<td>
<p>.</p>
</td>
<td>
<p>.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Мария Сандева</p>
</td>
<td>
<p>Управител Студ. общежитие 2</p>
</td>
<td>
<p>+359-73-88 56 06</p>
</td>
<td>
<p>.</p>
</td>
<td>
<p>.</p>
</td>
</tr>
<tr class="altered">
<td colspan="5" valign="top">
<p><strong><em>Факултети и колежи</em></strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>доц. д-р Стоян Иванов</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Декан на Факултет Обществено здраве и спорт</p>
</td>
<td valign="top">
<p>+359-73-588 518</p>
</td>
<td valign="top">
<p>.</p>
</td>
<td valign="top">
<p><a href="mailto:dekan.st.ivanov@swu.bg">dekan.st.ivanov@swu.bg</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Йорданка Шопова</p>
</td>
<td>
<p>Секретар на Факултет Обществено здраве и спорт</p>
</td>
<td>
<p>+359-73-588 530</p>
</td>
<td>
<p>.</p>
</td>
<td>
<p><a href="mailto:fozs@swu.bg">fozs@swu.bg</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>доц. д-р Габриела Белова</p>
</td>
<td>
<p>Декан на Правно-исторически факултет</p>
</td>
<td>
<p>+359-73-88 66 64</p>
</td>
<td>
<p>.</p>
</td>
<td>
<p><a href="mailto:mateeva@law.swu.bg">gbelova@law.swu.bg</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>Радослава Кирова</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Специалист административно и финансово обслужване в Правно-исторически факултет</p>
</td>
<td valign="top">
<p>+359-73-88 66 17</p>
</td>
<td valign="top">
<p>.</p>
</td>
<td valign="top">
<p><a href="mailto:admin@law.swu.bg">admin@law.swu.bg</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>доц. д-р Борислав Юруков</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Декан на Природо-математически факултет</p>
</td>
<td valign="top">
<p>+359-73-588 531</p>
</td>
<td valign="top">
<p>.</p>
</td>
<td valign="top">
<p><a href="mailto:yurukov@swu.bg">yurukov@swu.bg</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>Христина Ковачева</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Секретар на Природо-математически факултет</p>
</td>
<td valign="top">
<p>+359-73-588 531</p>
</td>
<td valign="top">
<p>.</p>
</td>
<td valign="top">
<p><a href="mailto:pmf@swu.bg">pmf@swu.bg</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>проф. д-р Чавдар Николов</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Декан на Стопански факултет</p>
</td>
<td valign="top">
<p>+359-73-830835</p>
</td>
<td valign="top">
<p>УК-3, 210</p>
</td>
<td valign="top">
<p>.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>Миглена Василева</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Секретар на Стопански факултет</p>
</td>
<td valign="top">
<p>тел/факс: +359-73-885952</p>
</td>
<td valign="top">
<p>УК-3, 210</p>
</td>
<td valign="top">
<p><a href="mailto:stopfak@swu.bg" target="_blank">stopfak@swu.bg</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>Доц. д-р Антони Стоилов</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Декан на Филологически факултет</p>
</td>
<td valign="top">
<p>+359-73-588 523</p>
</td>
<td valign="top">
<p>.</p>
</td>
<td valign="top">
<p><a href="mailto:antony100@swu.bg">antony100@swu.bg</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>Величка Сотирова</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Секретар на Филологически факултет</p>
</td>
<td valign="top">
<p>+359-73-588 523</p>
</td>
<td valign="top">
<p>.</p>
</td>
<td valign="top">
<p><a href="mailto:filologia@swu.bg">filologia@swu.bg</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>Доц. д-р Георги Апостолов</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Декан на Философски факултет</p>
</td>
<td valign="top">
<p>+359-73-588 513</p>
</td>
<td valign="top">
<p>.</p>
</td>
<td valign="top">
<p><a href="mailto:apstlv@swu.bg">apstlv@swu.bg</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>Ирина Топузова</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Секретар на Философски факултет</p>
</td>
<td valign="top">
<p>+359-73-588 520</p>
</td>
<td valign="top">
<p>.</p>
</td>
<td valign="top">
<p><a href="mailto:filosofski@swu.bg">filosofski@swu.bg</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>доц. д-р Маргарита Колева</p>
</td>
<td>
<p>Декан на Факултет по педагогика</p>
</td>
<td>
<p>+359-73-588 524</p>
</td>
<td>
<p>.</p>
</td>
<td>
<p>.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Малина Солачка</p>
</td>
<td>
<p>Секретар на Факултет по педагогика</p>
</td>
<td>
<p>+359-73-588 524</p>
</td>
<td>
<p>.</p>
</td>
<td>
<p><a href="mailto:fped@swu.bg">fped@swu.bg</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>Проф. д.изк.н. Йордан Гошев</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Декан на Факултет по изкуствата</p>
</td>
<td valign="top">
<p>.</p>
</td>
<td valign="top">
<p>.</p>
</td>
<td valign="top">
<p><a href="http://mce_host/goshev@swu.bg" target="_blank">goshev@swu.bg</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>Вяра Никова</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Секретар на Факултет по изкуствата</p>
</td>
<td valign="top">
<p>+359-73-588 533</p>
</td>
<td valign="top">
<p>.</p>
</td>
<td valign="top">
<p><a href="mailto:art@swu.bg">art@swu.bg</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>доц. д-р инж. Иванка Георгиева</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Директор на Технически колеж</p>
</td>
<td valign="top">
<p>+359-73-88 51 62</p>
</td>
<td valign="top">
<p>.</p>
</td>
<td valign="top">
<p><a href="mailto:vanyakg@swu.bg">vanyakg@swu.bg</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>Виолета Войнова</p>
</td>
<td valign="top">
<p>Секретар на Технически колеж</p>
</td>
<td valign="top">
<p>+359-73-88 51 62</p>
</td>
<td valign="top">
<p>.</p>
</td>
<td valign="top">
<p><a href="mailto:tkolej@swu.bg">tkolej@swu.bg</a></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
 

Заместник-декан

Научната дейност

доц. д-р Десислава Стоилова

кабинет: 107, Учебен кодпус 3
приемно време: Петък 15.00 - 17.00 часа
тел. +359 73 88 53 85

e-mail: dstoilova@swu.bg

 

Заместник-декан

Учебната дейност

доц. д-р Вяра Кюрова

кабинет: 212, Учебен корпус 3
приемно време: сряда 0930 - 1130 ч.
тел. +359 73 88 53 85
e-mail: vvasileva@swu.bg

 

Научен секретар

гл. ас. д-р Петър Първанов

кабинет: 310, Учебен корпус 3
Приемно време: петък 1100 - 1300 ч.
тел: +359 73 88 53 85
e-mail: petarparvanov@swu.bg

 

 

Председател на факултетска комисия по качество

доц. д-р Мария Станкова

кабинет: 306, Учебен корпус 3
Приемно време: петък 10:30 - 12:30
тел: +359 73 88 53 85
e-mail: mstankova@swu.bg