ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Факултет по изкуствата

Катедра "Музика"

Обявяват музикален конкурс за солови изпълнители и камерни ансамбли. Конкурсът ще се състои на 23.10.2018 г. в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград в две категории - солово изпълнение (инструментално или вокално) и камерни ансамбли. Конкурсът е предназначен за студенти от всички университети в страната. За представянето си пред специалното жури, соловите изпълнители сами осигуряват съпровода на песните или инструменталните изпълнения. Членовете на журито са изтъкнати и утвърдени музикални изпълнители и хабилитирани преподаватели.

І. Регистрация

Регистрацията за конкурса се извършва чрез формуляр за записване. Формулярите трябва да бъдат предадени до 19.10.2018 г. в канцеларията на катедра "Музика".

  1. Редът за явяване на кандидатите се определя след теглене на жребий.
  2. Участници, които пропуснат да се явят по определения ред се дисквалифицират.
  3. Наградите се присъждат от журито на всяка категория, въз основа представянето на участниците по време на конкурса.
  4. Решенията на журито са окончателни и неоспорими.

ІІ . Репертоар

Соловите изпълнители и камерните ансамбли представят 3 композиции (песни  или инструментални пиеси) различни по стил и характер.

ІІІ. Награди

Във всяка категория се присъждат по три награди и лауреатски диплом.

Участието в конкурса означава признаване на правилата от настоящия регламент

 

* * *

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Факултет по изкуствата

Катедра "Изобразително изкуство"

 

ОРГАНИЗИРАТ

Национално модно ревю-конкурс за студенти

на 25.10.2018 г. от 16:00 часа в УК-1 на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

Конкурсът е предназначен за студенти от всички университети в страната.

Регистрацията за конкурса се извършва чрез формуляр за записване. Формулярите трябва да бъдат предадени до 22.10.2018 г. в канцеларията на Факултета по изкуствата.

1. По регламент представянето на студентските колекции трябва да бъде до 30 минути за всеки университет.

2. Организаторите осигуряват манекени, но при специални случаи участниците могат да се представят и със свои, като заявят това предварително.

3. Музиката за ревюто се осигурява от участниците.

4. Организаторите подсигуряват музикални озвучителни уредби и мултимедийни прожектори.

5. Наградите се присъждат от жури*, въз основа представянето на участниците по време на конкурса.

6. Решенията на журито са окончателни и неоспорими.

*Членовете на журито са хабилитирани преподаватели от всички ВУ, които се представят в конкурса.

Награди:

Присъждат се 2 първи, 2 втори и 2 трети (парични) награди, както и диплом за участие в конкурса на всички.

Участието в конкурса означава признаване на правилата от настоящия регламент.

* * *

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Факултет по изкуствата

Катедра "Изобразително изкуство"

 

ОРГАНИЗИРАТ

 

Национална изложба-конкурс

(живопис, графика, скулптура и приложно изкуство)

на 16.10.2018 г. от 16:30 часа в УК-1 на ЮЗУ "Неофит Рилски" -  Благоевград

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

Конкурсът е предназначен за студенти от всички университети в страната.

Регистрацията за конкурса се извършва чрез формуляр за записване. Формулярите трябва да бъдат предадени до 12.10.2018 г. в канцеларията на Факултета по изкуствата.

1. По регламент всеки автор, може да представи за участие до 3 творби - живопис, графика и декоративно-приложни изкуства, които да заемат линейна площ до 2 метра ширина  и 1.5 м. височина. Скулптурни творби /малка пластика/ - до 2 бр. - височина на творбата до 120 см.

2. Изпратените творби да бъдат добре опаковани и надписани (наименование, автор, GSM, университет, адрес). След закриване на изложбата, те ще бъдат върнати.

3. Наградите се присъждат от жури*, въз основа представянето на участниците по време на конкурса.

4. Решенията на журито са окончателни и неоспорими.

*Членовете на журито са хабилитирани преподаватели от съответните видове изкуство.

Награди:

Присъждат се 2 първи, 2 втори и 2 трети (парични) награди, както и диплом за участие в конкурса на всички.

Участието в конкурса означава признаване на правилата от настоящия регламент.

 

* * *

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Факултет по изкуствата

Катедра "Телевизионно, театрално и киноизкуство"

Статут за провеждане на студентския филмов конкурс в рамките на

Националния студентски фестивал на изкуствата

Конкурсът включва участие на документални и играни студентски филми произведени през 2017/2018 г.

Прожекциите ще се проведат на 24.10.2018 г.

ЮЗУ "Неофит Рилски", I корпус, Камерна сцена, 13:00 - 18:00 часа

Филмите ще се състезават в следните категории и ще бъдат оценявани от тричленно жури от преподаватели  и специалисти в областта на киното и телевизията:

§  Игрално кино

§  Документално кино

§  Музикален клип и реклама

Филмите за участие в конкурса се придружават с:

  • Филм - формат DVD
  • Заявка за участие
  • Кратка анотация
  • Данни за основния екип - режисьор, оператор, монтажист

 

Срокът за подаване на филмите е 19.10.2018 г.

Адрес:

Благоевград 2700, ул. "Иван Михайлов" № 66

Tel. + 395 /73/ 88 55 01, Fax: + 359 /73/ 88 55 16

E-mail: art@swu.bg E-mail: cinema_tv@swu.bg

Последна промяна: 2018-07-09