Театрален афиш на студентски театър

6.11.2013 "Случка в зоопарка" Едуард Олби начало 19.00 часа
20.11.2013 "Женитба" Н. В. Гогол начало 18.30 часа
27.11.2013 "Лодка в гората" Н. Хайтов начало 19.00 часа