Mihov

 

Ръководител на катедра "Физика"

доц. д-р Любен Михов

учебен корпус № 1, кабинет 546
тел: 0882 998 712
e-mail: mihovli@swu.bg

manka

 

Технически секретар:

Манка Стоилкова

учебен корпус № 1, кабинет 461
тел:  0882 998 721
е-mail: manka@swu.bg

Последна промяна: 2018-01-30