Философският факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски" организира Докторантска сесия на 17 май 2019 г. в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. Каним докторанти по философия, психология, социология и политология да участват в Докторантската сесия. Желаещите да участват е необходимо да изпратят заявка за участие и резюме на докладите до 600 знака до 30 март 2019 г. на имейл: filosofski@swu.bg.

Научен комитет на Докторантската сесия:

 • Проф. д-р Борис Манов - председател
 • Проф. д.с.н. Валентина Миленкова
 • Доц. д-р Петя Пачкова
 • Доц. д-р Стоил Мавродиев
 • Доц. д-р Майя Георгиева

Организационен комитет на Докторантската сесия:

 • Доц. д-р Петя Пачкова - председател
 • Гл. ас. д-р Петрана Стойкова
 • Ас. д-р Татяна Петкова
 • Ас. д-р Десислава Иванова
 • Докт. Асен Балабанов
 • Ива Димитрова - секретар на Философския факултет


Докладите за докторантската сесия могат да бъдат представени на български, английски и руски език.- бг вариант


Последна промяна: 2019-02-06