Студентският съвет поздравява новоприетите си членове!

Правно - исторически факултет

  • Емил Петьов Терзиев - специалност  "Международни отношения", 3 курс, фак.№ 16100321013
  • Габриела Светославова Станкова - специалност "Международни отношения", 3 курс  фак.№ 16100321032
  • Вилислав Иванов Сатиев - специалност "Международни отношения", 2 курс , фак.№ 17100321010

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт"

  • Емел Сюлейманова Хавальова -  специалност "Социални дейности", 1 курс, фак.№ 18500121005

Технически факултет

  • Благовест Антонов Наполеонов - специалност "Компютърни системи и технологии", 2 курс,  фак.№ 17550421019

Философски факултет

  • Мартин Антонов Стойнев - специалност "Психология", 2 курс, фак.№ 17350321033

Факултет по педагогика

  • Иван Кирилов Лесов - специалност "Физическо възпитание и спорт", 3 курс, фак.№ 16200221026

Природо-математически факултет

  • Спас Атанасов Гегов - специалност  "Педагогика на обучението по география и история" , 3 курс, фак.№. 16250521003
  • Елица Генгова Георгиева - специалност "География и регионална политика", 3 курс, фак.№ 16250321002

 

 

 

Последна промяна: 2018-11-28