Календар

11.11.2019
Национална научно-практическа конференция на тема: „Системно-структурни подходи за подобряване на противодействието срещу корупционни престъпления в Република България“
 
21.11.2019
Безплатен семинар за популяризиране на професията Автор на техническа документация
 
22.11.2019
Майсторски клас „Съвременно композиционно творчество и изпълнителско изкуство на фолклорна основа“
 
22.11.2019
Първи международен форум по кларинет
 
22.11.2019
Майсторски клас по народно пеене
 
22.11.2019
Уъркшоп „Изграждане на индивидуален стил при интерпретацията на джаз стандарти“
 
26.11.2019
Семинар „Онлайн търговия в ЕС – закон за защита на потребителите и основни права на потребителите в ЕС, които онлайн търговците трябва да спазват“
 
29.11.2019
Международна научна конференция „Спорт и рекреация“
 
29.11.2019
Вътрешноуниверситетски спортни игри за купата на Ректора
 
 

Новини

15.11.2019
Информационен ден за представяне на възможностите за професионална реализация се проведе в ЮЗУ „Неофит Рилски“
Дирекция „Регионална служба по заетостта“ гр. Благоевград съвместно с Центъра за кариерно развитие на ЮЗУ „Неофит Рилски“ организираха информационен ден за студенти.
 
14.11.2019
Вечер на китайската кухня се проведе в ЮЗУ „Неофит Рилски“
Вечер на китайската кухня се проведе в стая „Конфуций“ към ЮЗУ „Неофит Рилски“. Събитието, на което присъстваха студенти, преподаватели и граждани на Благоевград, бе организирано от Филологическия факултет.
 
11.11.2019
На конференция в ЮЗУ „Неофит Рилски“ обсъдиха подходите за подобряване на противодействието на корупционните престъпления в България
Национална научно-практическа конференция на тема „Системно-структурни подходи за подобряване на противодействието срещу корупционни престъпления в Република България “ бе открита днес в Университетския център „Бачиново“. Научният форум, организиран от Правно-историческия факултет, бе открит от ректора на Югозападния университет „Неофит Рилски“ проф. д-р Борислав Юруков.
 
06.11.2019
Еразъм студенти се запознаха с български традиции и обичаи
Студенти от шест държави, обучаващи се по програмата „Еразъм+“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“, се запознаха с нематериалното културно наследство на Пиринския край, с типични за района традиции и обичаи.
 
05.11.2019
Конкурс за млади учени
Крайният срок за приемане на публикациите е 30.11.2019 г.
 
31.10.2019
Студенти представиха модните си колекции в ЮЗУ „Неофит Рилски“
Участие в модния форум взеха студенти от специалност "Мода" от Югозападния университет "Неофит Рилски", Националната художествена академия и Нов български университет.
 
31.10.2019
Студенти и приятели представиха рок концерт в новата театрална зала „УСЕТ”
Студенти от катедра „Музика” и децата от музикална школа „Престо” представиха Рок концерт на студенти и приятели в новата театрална зала „УСЕТ”.
 
25.10.2019
Отличиха студенти от ЮЗУ „Неофит Рилски“ на международен фестивал
Студенти от класа на доц. д-р Бинка Добрева се представиха отлично на международния фестивал „Кръстопът на музите“, който се проведе в рамките на два дни в София.