Information for foreign students: Admission and Programmes Πληροφορίες για τους αλλοδαπούς φοιτητές: Είσοδος και προγράμματα

Новини

19.11.2014
Награда за есе на студентка в специалност "Публична администрация"
Студентката в специалност "Публична администрация", магистърска програма "Управление на човешките ресурси" Нели Бозданска е един от тримата победители в конкурс за студентско есе.
 
11.11.2014
ІV Международната научна конференция по Дигитална култура и общество, 2014 приключи успешно
На 31 октомври – 1 ноември 2014 г. в Първи корпус на Югозападния университет „Неофит. Рилски” - Благоевград се проведе Международната научна конференция по Дигитална култура и общество, 2014. Скромната амбиция на Центъра за нови медии и дигитална култура, главен организатор на научния форум, бе да привлече за четвърта поредна година учени, млади изследователи и студенти с научни интереси в сферата на Интернет и информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и тяхната роля за изграждането на общества, основани на знанията.
 
07.11.2014
Заключителен семинар по проект BG051PO001-3.1.07-0036
На 31.10.2014 г.(петък) се проведе заключителният семинар по проект „Актуализиране на учебни програми в Природо-математически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” в съответствие с изискванията на пазара на труда” №BG051PO001-3.1.07-0036. В присъствието на повече от 100 участника - експерти, консултанти, студенти, преподаватели и представители на бизнеса се представи и дискутира успешното изпълнение на проекта.
 
31.10.2014
Цветя в знак на признателност
Днес ръководството на Югозападния университет положи цветя в знак на признателност пред паметника на патрона - Неофит Рилски. В навечерието на първи ноември преподаватели, студенти и служители сведоха глава пред първоучителя на новобългарското образование и пред делото на книжовниците, възрожденците, просветителите, духовниците и борците за национално освобождение, съхранили през вековете ценностите на нацията и нейния морал.
 
22.10.2014
Студентски практики
Важно за студентите от ЮЗУ "Неофит Рилски"!!!
 
15.10.2014
Преподаватели от Правно-историческия факултет изнесоха курсове лекции в Казахстан
Лекциите са преминали при отлична организация и са били приети с голям интерес от аудиторията.
 
10.10.2014
Учреди се Настоятелство на работодателите към Факултета по педагогика
На представителите на отделните институции бе предложен меморандум за сътрудничество