Новини

16.01.2020
Дипломира се випуск 2019 на Факултета по изкуствата
160 бакалаври и магистри, възпитаници на Факултета по изкуствата на Югозападния университет „Неофит Рилски“, получиха дипломите си за висше образование.
 
15.01.2020
„PR в действие“ обедини студенти от специалност „Връзки с обществеността“
В Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе специално събитие под наслов „PR в действие“, организирано от четвъртокурсниците от специалност „Връзки с обществеността“. Основната цел на тиймбилдинга, който се осъществи в рамките на дисциплината „Събитиен мениджмънт“, бе опознаване и сплотяване на студентите от катедрата.
 
15.01.2020
Доц. д-р Николина Кротева изнесе публична академична лекция
Доц. д-р Николина Кротева изнесе публична лекция по повод заемането на академичната длъжност „доцент“.
 
15.01.2020
Експертът в Държавен архив – Благоевград Десислава Георгиева защити успешно дисертационния си труд
На 15 януари 2020 г. се проведе публична защита на дисертацията на Десислава Георгиева, докторант в катедра „История“ на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“.
 
14.01.2020
Преподавател от ЮЗУ „Неофит Рилски“ участва в колективен монографичен труд, издаден от Edward Elgar – London
Доц. д-р Елена Ставрова, преподавател в Стопанския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ е автор на Глава 8: „Банковата система на България: извън и във финансовата география на Европа“ от колективния монографичен труд „Геофинанси между политическите и финансовите географии. Фокус върху полу-периферията на Глобалната финансова система“, издаден от Edward Elgar – London.
 
13.01.2020
Доц. д-р Блага Джорова изнесе публична академична лекция пред академичната общност, студенти и педагогически специалисти
Лекцията е по повод заемането на академичната длъжност „доцент“.
 
20.12.2019
Доц. д-р Анна Покровнишка и доц. д-р Диана Захариева представиха изложби в ЮЗУ „Неофит Рилски“
В Югозападния университет „Неофит Рилски“ днес бяха представени две изложби – „Живопис“ на доц. д-р Диана Захариева и „Скулптура“ на доц. д-р Анна Покровнишка. Те са свързани с придобиването на академичната длъжност „доцент“ от
 
19.12.2019
Академичният съвет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ избра новите заместник-ректори
За образователните дейности в университета ще отговаря доц. д-р Ицка Дерижан, за научноизследователската дейност и докторантското обучение – доц. д-р Иванка Станкова, а за новия ресор „Информационно обслужване, медии и кариерно развитие“ – проф. д.изк. Йордан Гошев.