Новини

08.10.2015
„Нелегални имигранти или бежанци: какво предстои?
Семинарът, с интригуващото наименование “Нелегални имигранти или бежанци: какво предстои?“, беше организиран от Клуба на младия политолог, към катедра "Философски и политически науки"
 
07.10.2015
Два нови софтуерни пакета за ЮЗУ „Неофит Рилски“ от корейски инвеститори
Дарението цели насърчаване на обучението в сферата на дигиталните технологии и подобряване на образованието за постигане на интелигентен растеж
 
06.10.2015
Ръководството на факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ откри учебната година на първия випуск медицински сестри и акушерки е Югозападния университет
Специалистът по репродуктивна медицина доц. Ат. Щерев, ортопедът Р. Кастелов и хирургът доц. Р. Стойчев ще бъдат част от екипа, които ще готви новите студенти за медицинските специалности
 
06.10.2015
Български музикален театър. Опера. Балет. Оперета. Мюзикъл
Разделът за балет в книгата е дело на проф. д.изк. Анелия Янева, преподавател в катедра „Хореография“ към Факултета по изкуства
 
23.09.2015
Студентски практики
От 29 септември ДО 1 октомври (включително) ще се приемат договори САМО ЛИЧНО в Кариерния център от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.
 
14.09.2015
Междуинституционално сътрудничество за пилотиране на роботизирани игри за деца с проблеми в развитието
През месец юни 2015 г. стартира проект „Методологии и технологии за повишаване на двигателните и социални умения на деца с проблеми в развитието” с водеща организация Институт по системно инженерство и роботика - БАН в партньорство с Университета в Ставангер, Норвегия и Югозападен Университет „Н. Рилски” в гр. Благоевград (преподаватели от катедрите „Медико-социални науки“ и „Логопедия“)
 
10.09.2015
Научноизследователска експедиция в Пирин
Студенти и преподаватели изследват съвременни ембрионални ледници на Балканския полуостров и тяхната околна среда