Във връзка с 24 май - Ден на българската просвета и култура и славянската писменост, дните 24 и 25 май ще бъдат неучебни. Уведомяваме кандидат-студентите, че на 25 май 2018 г. (петък) няма да се провеждат електронни конкурсни изпити.

Новини

18.05.2018
Абсолвентите от Правно-историческия факултет получиха дипломите си на тържествена церемония
В Аулата на Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе тържествена церемония по връчване на дипломите на абсолвентите от випуск 2017 г. на Правно-историческия факултет. 382 бакалаври и магистри от специалностите „Право”, „Международни отношения”, „Публична администрация”, „Европеистика”, „Национална сигурност“, „История” и „Връзки с обществеността” получиха дипломите си за висше образование. На днешната церемония бяха отличени и 29-мата отличници на випуск 2017.
 
18.05.2018
Дипломираха се абсолвентите от випуск 2017 на факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“
Деканът на факултета доц. д-р Стоян Везенков откри тържеството и поздрави абсолвентите завършващи специалностите „Кинезитерапия“, „Социални дейности“, „Логопедия“, „Спортна анимация“, „Физическо възпитание и спорт за изявени деца и ученици“, „Кинезиология“, „Спортна кинезиология“, „Клинична логопедия“, „Логопедичен мениджмънт“, „Социално посредничество“, „Психосоциална рехабилитация“, „Социална работа при социално значими заболявания“ и „Адаптирана спортна дейност и физическа активност“.
 
17.05.2018
С водосвет бе открит официално Девети корпус, в който се обучават медицински сестри и акушерки
Учебният корпус се намира в района на МБАЛ-Благоевград, което улеснява практическото обучение на студентите и сътрудничеството между факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ и двете болници.
 
17.05.2018
520 абсолвенти от Стопанския факултет получиха дипломите си на тържествена церемония
Деканът на Стопанския факултет доц. д-р Преслав Димитров откри тържеството и поздрави абсолвентите.
 
17.05.2018
Проведе се ежегодното модно ревю на студентите от ЮЗУ „Неофит Рилски“
В Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе ежегодното модно ревю на студентите от специалност „Моделиране, технология и мениджмънт в шевната индустрия“ към Техническия факултет и специалност „Мода“ към Факултета по изкуствата, организирано със съдействието на Центъра за кариерно развитие към университета.
 
16.05.2018
Руски учени изнесоха лекции пред наши студенти
В рамките на международно академично сътрудничество между Югозападния университет и Елецки държавен университет „И. А. Бунин“ – Русия, в ЮЗУ „Неофит Рилски“ гостуваха лектори от град Елец.
 
16.05.2018
Кръгла маса „Съвместими ли са Източната и Западната духовност“ се проведе в ЮЗУ „Неофит Рилски“
Кръглата маса протече в дух на взаимно уважение под формата на отворен и толерантен разговор, в който бяха представени различни гледни точки и подходи към въпроса за духовността и нейните западни и/или източни измерения.
 
16.05.2018
Студенти от Катедрата по културология се запознаха с възможностите за стаж по програма „Еразъм+“
Екипът на сдружение "Активно Българско Общество" представи пред студентите от катедра „Културология“ възможностите за стаж по програма „Еразъм +“.