Новини

28.01.2017
Природо-математическият факултет организира състезания с формат на матура
На 28.01.2017 г. (събота) от 10:30 часа в централната сграда на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград – Учебен корпус 1 ще се проведат организираните от Природо-математическия факултет „Състезания с формат на Държавен зрелостен изпит по природни науки и математика“. Състезанията са по матуритетните предмети математика, биология, география, химия и физика, под формата на тест на хартиен носител с продължителност 2 астрономически часа. Оценките от състезанията се признават за явяване на кандидатстудентски изпит и важат за участие в класирането и приема във всички специалности на Природо-математическия факултет. За състезанието по география се предлага и алтернативен вариант - решаване на електронен тест. Дава се възможност в рамките на два часа да бъдат решени два електронни теста, като се взема по-високата оценка. Участието в състезание по един от предметите е алтернативно на всички останали, т.е изключва възможността за едновременно явяване по два различни предмета. Това важи и за явяването на състезателния тест по география - или в електронен вариант или на хартиен носител. Заявки за участие се подават чрез ръководствата на всички средни училища и гимназии, които са уведомени за инициативата. В деня на явяването участниците се легитимират с лична карта.
 
12.01.2017
Безплатен достъп до база данни от EBSCO Publishing
Базата е достъпна от компютрите в университета на адрес: //search.ebscohost.com
 
23.12.2016
Студент от ЮЗУ „Неофит Рилски“ спечели наградата „Чуждестранен студент на годината“
За десета поредна и юбилейна година на официална церемония Националното представителство на студентските съвети отличи най-изявените студенти на България.
 
23.12.2016
В ЮЗУ „Неофит Рилски“ се проведе годишното Общо събрание
Събранието обсъди и единодушно прие представения доклад на ректора доц. д-р Борислав Юруков.
 
15.12.2016
150 абсолвенти получиха дипломите си от Факултета по изкуствата на ЮЗУ „Неофит Рилски“
Приветствие към дипломантите от името на Ректора – доц. д-р Борислав Юруков, произнесе зам.-ректорът проф. д-р Антони Стоилов.
 
13.12.2016
Манипулацията на журналистиката и предизвикателствата на PR-практиката съпътстваха Деня на PR студента в ЮЗУ "Неофит Рилски"
Студентите от специалност Връзки с обществеността за трета поредна година отбелязаха Деня на PR студента в Югозападния университет „Неофит Рилски“
 
13.12.2016
ЮЗУ „Неофит Рилски“ започва изпълнение на проект за близо 1 милион евро, финансиран по Програма „Еразъм +“ на ЕС
Проектът цели да се подпомогнат университети в Китай, Виетнам и Киргизстан в разработването на учебни планове и програми в областта на устойчивото управление на туризма в съответствие с Болонския процес.
 
06.12.2016
Докторант на ЮЗУ „Неофит Рилски“ спечели втора награда в конкурс за млади учени
Наградата е учредена по идея на проф. Андраш Инотай, почетен президент на Института и се реализира с финансовата подкрепа на фондация „Ханс Зайдел“ - България.