Новини

21.10.2016
Е-списание „Право, политика, администрация“ на Югозападния университет „Неофит Рилски“ е включено в престижната система Ерих плюс
Списанието е в процес на индексиране към EBSCO и други международни научни бази данни.
 
17.10.2016
С изложба стартира Деветият национален студентски фестивал на изкуствата в Югозападния университет „Неофит Рилски“
Изложбата бе открита от декана на Факултета по изкуствата проф. д.изк.н. Йордан Гошев, който подчерта, че за поредна година факултетът е притегателен център за амбициозни студенти, показващи таланта си в различни сфери на изкуството.
 
17.10.2016
64 учени от 16 страни взеха участие във Втория международен симпозиум "Мегалитни паметници и култови практики”
Предстои публикуването на докладите от симпозиума от Университетското издателство „Неофит Рилски“ в самостоятелен том.
 
14.10.2016
Преподаватели и студенти обсъдиха влиянието на миграционните процеси върху геополитиката, икономиката и публичната сфера
Конференция на тема „Влияние на миграционните процеси върху геополитиката, икономиката и публичната сфера“, част от дейностите по проект със същото название с ръководител проф. д-р Мария Кичева се проведе в университетския център „Бачиново“.
 
13.10.2016
Н.Пр. г-н Мариан Якубоци, посланик на Република Словакия изнесе публична лекция в Югозападния университет „Неофит Рилски“
Дипломатът бе посрещнат от ректора на Югозападния университет „Неофит Рилски“ доц. д-р Борислав Юруков
 
10.10.2016
Светът като слово
В продължение на два дни Югозападният университет „Неофит Рилски“ беше домакин на национална научна конференция с международно участие, която събра учени от 9 държави
 
06.10.2016
Международно признание за наш преподавател
Проф. Копринаров беше преизбран за член на Управителния съвет на Испаноезичното общество по философска антропология.
 
03.10.2016
Висок академизъм на международната конференция „Дигитализация и социални трансформации в глобализирания свят“
Конференцията бе осъществена под егидата на ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“– доц.д-р Борислав Юруков и бе част от инициативите във връзка с честването на 40-годишнината от създаването на университета.