От 01-07-2016 започва инвентаризация на Университетската библиотека поради тази причина обслужването на читатели ще бъде прекратено. Във връзка с това молим читателите (студенти, служители, преподаватели и др.), които дължат книги, да ги върнат незабавно!

Новини

23.06.2016
Югозападният университет „Неофит Рилски“ отново бе домакин на престижната международна конференция “BIOMATH 2016”
За втора поредна година Югозападният университет "Неофит Рилски" бе домакин и съорганизатор на престижната международна конференция по математически методи и моделиране в различни области на биологията и други приложни науки "BIOMATH 2016", която се проведе в Университетския център "Бачиново".
 
21.06.2016
Класиране за европейски стипендии
Днес беше публикувано класирането за стипендии за летен семестър на учебната 2015/2016 година в интернет страницата на проекта: http://eurostipendii.mon.bg/.
 
21.06.2016
Студенти от ЮЗУ „Неофит Рилски“ играят дипломни представления
Класът по актьорско майсторство на проф. Венцеслав Кисьов, с ръководители доц. Недялко Делчев и гл. ас. док. Милена Анева представя дипломни спектакли.
 
17.06.2016
Студенти от ЮЗУ „Неофит Рилски“ участваха в научния форум "Културно-историческо наследство и съвремие"
Четвъртокурсниците от специалност "История" Кристиян Ковачев и Александър Дончев представиха Югозападния университет "Неофит Рилски" в студентските и докторантски четения "Културно-историческо наследство и съвремие", организирани от Катедрата по етнология в Софийския университет "Св. Климент Охридски".
 
17.06.2016
Югозападният университет „Неофит Рилски“ обсъди сътрудничество с Университета в Нови Сад
Международната научна конференция ITRO 2016 (INFORMATION TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT OF EDUCATION
 
17.06.2016
Студенти от Югозападния университет „Неофит Рилски“ представиха танцов спектакъл в БАН
Спектакълът, организиран по покана на Института за изследване на изкуствата в София и осъществен по проект на НИР към ЮЗУ „Неофит Рилски“, премина под надслов „Час за изкуство“ – Art Hour.
 
15.06.2016
Отличиха най-добрите доклади в Докторантската научна сесия на Природо-математическия факултет
28 докторанти участваха в научната сесия организирана от Природо-математическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“. Те представиха своите доклади в четири секции: Математика и информатика, Химия, География и екология и Методика на обучението по природни науки.
 
15.06.2016
Над 70 учени се включиха в Седмия български пептиден симпозиум организиран от ЮЗУ „Неофит Рилски“
Доклади и изследвания представиха над 70 учени от Белгия, Гърция, Полша, както и български учени, докторанти и дипломанти