Information for foreign students: Admission and Programmes Πληροφορίες για τους αλλοδαπούς φοιτητές: Είσοδος και προγράμματα

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград обявява прием за платено  обучение по всички специалности, съгласно § 7, ал.3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград обявява прием на кандидатстудентски документи за свободни места за обучение, субсидирано от държавата

За връзка с комисията по прием на документи тел. 073 58 85 46

Новини

22.10.2014
Студентски практики
Важно за студентите от ЮЗУ "Неофит Рилски"!!!
 
15.10.2014
Преподаватели от Правно-историческия факултет изнесоха курсове лекции в Казахстан
Лекциите са преминали при отлична организация и са били приети с голям интерес от аудиторията.
 
10.10.2014
Учреди се Настоятелство на работодателите към Факултета по педагогика
На представителите на отделните институции бе предложен меморандум за сътрудничество
 
30.09.2014
Ново академично списание Антропология
Списанието започва като годишник, в който се публикуват оригинални статии на български и на английски език, преминали през анонимно рецензиране.
 
18.09.2014
Преподавателите от Югозападния университет с нова изложба в БТПП
Откри се четвъртата поред изложба на Университета в БТПП.
 
15.09.2014
ЮЗУ "Неофит Рилски" се включи в Балканска асоциация на университетите
34 университета от 12 държави, сред които България, Хърватия, Румъния, Сърбия и Словения, подписаха меморандума. Домакин на събитието беше Тракийският университет в Одрин.
 
05.09.2014
Международно признание за програмата по Логопедия в ЮЗУ
Между 1 и 15 септември известният логопед доц. Бернис Клабен ще изнесе курс от лекции по гласови нарушения в програмата по Логопедия в Югозападния университет "Неофит Рилски".