Information for foreign students: Admission and Programmes Πληροφορίες για τους αλλοδαπούς φοιτητές: Είσοδος και προγράμματα

Новини

19.02.2015
Представяне на Клъстер "Иновации в България"
На 19 Февруари в Югозападен Университет „Неофит Рилски“ Благоевград беше представен Клъстер Иновации в България. Клъстерът е създаден през 2013г. в рамките на проект „Създаване на административна структура – клъстер за насърчаване взаимодействието между научните среди в лицето на висши училища и бизнес сектора в българия” финансиран ОП “Конкурентоспособност” 2007-2013г., съфинсирана от ЕФРР на ЕС.
 
16.02.2015
Студент на ЮЗУ с награда за най-добър филм от международен студентски фестивал
"Слънце по време на дъжд" на режисьора Христо Симеонов
 
27.01.2015
След престижен конкурс, ЮЗУ награди 15 участници с прием без конкурсен изпит
След приключване на церемонията ученици и техните родители изразиха благодарността си за получения шанс. На церемонията присъстваха над 150 души.
 
19.01.2015
Издадоха книга на английски език с участието на преподавател от ЮЗУ
Сборникът предлага ценни идеи за трансформиране на наказателното правосъдие в съответствие с европейските стандарти.
 
19.01.2015
Часове по китайски език
китайски език от нулево ниво
 
16.01.2015
Преподаватели откриха изложба "Приятели" в БТПП- София
Изложбата е отворена за посещение до 15 февруари 2015 г., всеки делничен ден.
 
18.12.2014
Заключителна пресконференция по проект
18.12.2014 г. Заключителна пресконференция по проект „Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ „Неофит Рилски” (Благоевград) – инвестиция за бъдещето” На 11.12.2014 г. се проведе заключителната пресконференция по проект на тема: „Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ „Неофит Рилски” (Благоевград) – инвестиция за бъдещето”; Бенефициент – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград; Срок за изпълнение – от 23.04.2013г. до 23.12.2014г.; Обща сума – 144 938,44 лв.; По ОПРЧР, съфинансиране от ЕСФ на ЕС