Information for foreign students: Admission and Programmes Πληροφορίες για τους αλλοδαπούς φοιτητές: Είσοδος και προγράμματα

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград обявява прием за платено  обучение по всички специалности, съгласно § 7, ал.3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград обявява прием на кандидатстудентски документи за свободни места за обучение, субсидирано от държавата

За връзка с комисията по прием на документи тел. 073 58 85 46

Новини

31.10.2014
Цветя в знак на признателност
Днес ръководството на Югозападния университет положи цветя в знак на признателност пред паметника на патрона - Неофит Рилски. В навечерието на първи ноември преподаватели, студенти и служители сведоха глава пред първоучителя на новобългарското образование и пред делото на книжовниците, възрожденците, просветителите, духовниците и борците за национално освобождение, съхранили през вековете ценностите на нацията и нейния морал.
 
22.10.2014
Студентски практики
Важно за студентите от ЮЗУ "Неофит Рилски"!!!
 
15.10.2014
Преподаватели от Правно-историческия факултет изнесоха курсове лекции в Казахстан
Лекциите са преминали при отлична организация и са били приети с голям интерес от аудиторията.
 
10.10.2014
Учреди се Настоятелство на работодателите към Факултета по педагогика
На представителите на отделните институции бе предложен меморандум за сътрудничество
 
30.09.2014
Ново академично списание Антропология
Списанието започва като годишник, в който се публикуват оригинални статии на български и на английски език, преминали през анонимно рецензиране.
 
18.09.2014
Преподавателите от Югозападния университет с нова изложба в БТПП
Откри се четвъртата поред изложба на Университета в БТПП.
 
15.09.2014
ЮЗУ "Неофит Рилски" се включи в Балканска асоциация на университетите
34 университета от 12 държави, сред които България, Хърватия, Румъния, Сърбия и Словения, подписаха меморандума. Домакин на събитието беше Тракийският университет в Одрин.
 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!

На този ден България отдава своето признание на дейността на безброй духовни водачи, творци и съзидатели, възродили и пренесли през годините славата на един народ. Нека и днес го напрвим !  Нека помним и предаваме завета на предците си, за да не бъде съществуването им напразно, а името им погълнато от тъмнината на незнанието и забравата.

Скъпи деятели на непреходната мисия за утвърждаване на българската наука, образование, бит и култура, приемете най-сърдечните ми поздрави по повод днешния светъл празник!

РЕКТОР

Проф. д.н. Иван Мирчев

 

Затвори