Information for foreign students: Admission and Programmes Πληροφορίες για τους αλλοδαπούς φοιτητές: Είσοδος και προγράμματα

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград обявява прием за платено  обучение по всички специалности, съгласно § 7, ал.3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград обявява прием на кандидатстудентски документи за свободни места за обучение, субсидирано от държавата

За връзка с комисията по прием на документи тел. 073 58 85 46

Новини

01.09.2014
Тържествено беше открита новата академична година
Ректорът проф. д.н. Иван Мирчев произнесе приветствено слово към всички първокурсници и им пожела успешен път в новия свят, който ще градят. След това заедно с Негово Високопреосвещенство Неврокопски митрополит Серафим връчиха книжките на първокурсниците, приети с най-висок бал в Югозападния университет.
 
24.07.2014
Възможност за изучаване на китайски език в Югозападния университет "Неофит Рилски"
В Центъра за източни култури в София, деканът на Филологическия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски"- доц. д-р Антони Стоилов, се срещна с ръководството на Институа "Конфуций", като целта бе да се проучи възможността за изучаване на китайски език в Югозападния университет в Благоевград.
 
09.07.2014
Национален конкурс за насърчаване на иновационната активност на младите хора в България
Министерство на икономиката и енергетиката обявява Национален конкурс за насърчаване на иновационната активност на младите хора в България чрез реализиране на проекта “ТЕХНОСТАРТ“. Целта на проекта е да се подпомогнат младите хора да започнат собствен бизнес в най-ранен етап като им се предостави безвъзмездна финансова помощ в размер до 20 000 лева за всеки одобрен бизнес план.
 
20.06.2014
Участие на преподаватели от Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“-Благоевград в престижен международен форум в Милано
Форумът бе открит от бившия министър-председател на Италия – Марио Монти.
 
20.06.2014
Деканът на ПИФ участва в XX научна конференция на тема „Обучение, базирано на знания” в Румъния
В конференцията взеха участие 282 представители
 
09.06.2014
Конкурс за стипендианти за учебната (2014 - 2015), обучаващи се в област "Туризъм"
"Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД и Фондация "Св. Св. Константин и Елена" обявяват конкурс за стипендианти за учебната 2014 - 2015 учебна година
 
06.06.2014
Уъркшоп по проект "Откъде започва чевтръртата власт"
Трите лекции и останалите дейности в програмата изчерпаха съдържанието на първата работна среща по проекта "Откъде започва четвъртата власт". Предвиждат се още срещи през есента на 2014 г. и издаването на сборник с трудове на участниците в проекта.