Information for foreign students: Admission and Programmes Πληροφορίες για τους αλλοδαπούς φοιτητές: Είσοδος και προγράμματα

Новини

17.04.2014
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
 
15.04.2014
Проведе се научна сесия на майсторския клас по PR на доц. д-р Румяна Модева
„1159 години от създаването на българската азбука от св.св. Кирил и Методий- значение и развитие”
 
11.04.2014
Ден на испанската философия се проведе в ЮЗУ "Неофит Рилски"
Посланикът на Испания присъства на представянето на книга на Хосе Ортега-и-Гасет
 
11.04.2014
Спортен празник "120 години от създаването на международния олимпийски комитет"
Празникът премина под олимпийското мото "По-високо! По-бързо! По-силно!"
 
04.04.2014
Проведе се кръгла маса по проект „Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на Югозападен университет „Неофит Рилски“- инвестиция за бъдещето“
“Професионални компетенции на университетския преподавател и високо качество на висшето образование”
 
04.04.2014
Още една благотворителна акция на студентите от специалност „Специална педагогика”
Надеждата на студентите от специалност „Специална педагогика” е обществото ни да става все по-толерантно към хората с увреждания