Календар

19.03.2019
Информационни дни по програма „Еразъм+“
 
19.03.2019
Кръгла маса на тема „Социална и педагогическа подкрепа за деца в риск“
 
19.03.2019
Студенти представят впечатленията си от „Еразъм+“ с изложба
 
21.03.2019
Среща-дискусия на тема "Ролята на военните окръжия за укрепване отбраната и сигурността на страната"
 
22.03.2019
Церемония по дипломиране във Философския факултет
 
25.03.2019
Граждански диалог на тема "Цифровото образование: двигател на цифровата икономика"
 
26.03.2019
Публична лекция на тема „Кризите като възможност за развитие на отношенията в двойката“
 
05.04.2019
Церемония по дипломиране във Факултета по педагогика
 
19.04.2019
Церемония по дипломиране в Правно-историческия факултет
 
10.05.2019
Церемония по дипломиране във факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“
 
29.05.2019
Международна конференция "Културата, наследството и туризмът като фактори за устойчиво развитие на малките и средни градове (МСГ):Европейската перспектива"
 
14.06.2019
Международна научна конференция „Съвременното образование - условия, предизвикателства и перспективи“
 
28.06.2019
Трета международна Е-конференция по хуманитарни и социални науки
 
01.07.2019
Летен семинар по български език и култура
 
 

Новини

15.03.2019
Студенти от специалност „Съвременна хореография“ с награди от национални и международни състезания
В рамките на един месец студентите от специалност „Съвременна хореография“ с ръководител проф. д.изк. Анелия Янева участваха в пет състезания, провели се в София, Шумен, Перник и Благоевград. Възпитаниците на Факултета по изкуствата в Югозападния университет „Неофит Рилски“ бяха отличени с редица награди.
 
12.03.2019
PR студенти дискутираха резултатите от свои изследвания на печатните медии
При откриване на дискусионния форум гл. ас. д-р Любомира Христова постави темата за значимостта на изследванията в практиката на PR специалиста.
 
01.03.2019
Дипломира се випуск 2018 на Филологическия факултет
Над 120 бакалаври и магистри, възпитаници на Филологическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ получиха дипломите си за висше образование.
 
28.02.2019
Национална конференция „Успех за всички студенти чрез предприемачество“ се проведе в ЮЗУ „Неофит Рилски“
Над 120 студенти, преподаватели и предприемачи взеха участие в националната студентска конференция „Успех за всички студенти чрез предприемачество“. Домакини на събитието бяха Югозападният университет „Неофит Рилски“ и Центърът за изследване и анализи, гр. София.
 
26.02.2019
Студенти и докторанти се запознаха с възможностите, които предлага програмата „Еразъм +“
Студенти, докторанти и преподаватели от различни факултети на Югозападния университет „Неофит Рилски“ присъстваха на първия информационен ден за програмата „Еразъм+“.
 
22.02.2019
С презентация на средновековна китайска литература и „алени“ писма за късмет започна Китайският пролетен фестивал в ЮЗУ „Неофит Рилски“
За поредна година в Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе традиционният Китайски пролетен фестивал, организиран от Филологическия факултет. Гостите на тържеството бяха посрещнати с чай от Юмин, китайска доброволка и преподавател в Югозападния университет, и Донка Шикова, асистент по китайски език към Филологическия факултет.
 
21.02.2019
Университетската библиотека получи ценно дарение
Библиотеката в Югозападния университет „Неофит Рилски“ получи като дарение лимитирано издание на руски език в 200 тома. Книгите ще бъдат съхранявани в библиотеката на Филологическия факултет, където ще са от полза за всички изучаващи славянски езици.
 
20.02.2019
Увеличават се стипендиите и таксите в Югозападния университет „Неофит Рилски”
Промените ще влязат в сила от учебната 2019/2020 г.