Новини

04.03.2021
Излезе от печат сборникът с доклади от ХІV национални филологически четения за студенти и докторанти
Излезе от печат сборникът с доклади от ХІV национални филологически четения за студенти и докторанти в чест на светите братя Кирил и Методий. Научният форум се организира за пореден път по проект „Изграждане и развитие на научен потенциал в областта на филологическото познание“ от Филологическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“.
 
25.02.2021
Природо-математическият факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ организира онлайн състезания с формат на матура
За поредна година Природо-математическият факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски" организира провеждането на "Състезания с формат на държавен зрелостен изпит" по математика, биология, география, физика и химия. Те се провеждат под формата на електронни тестове, решаването на които става онлайн.
 
25.02.2021
Сборник, издаден от ЮЗУ „Неофит Рилски“, представя българското клавирно наследство
Излезе от печат сборникът „Българско клавирно наследство“, който представя няколко творчески личности от различни поколения. Книгата е отпечатана в Издателския комплекс "Неофит Рилски". Произведенията, включени в сборника са реализирани като звукозапис и издадени на CD в изпълнение на едни от водещите пианисти в България.
 
23.02.2021
Университетската библиотека с временен достъп до нова база данни
EBSCO Information Services – „Central & Eastern European Academic Source“ (CEEAS)
 
10.02.2021
Дипломите на студентите от випуск 2016-2020 на Факултета по изкуствата са готови
Можете да получите дипломите си всеки работен ден от 10:00 ч. до 15:30 ч. в Учебен отдел на Факултета по изкуствата (каб. 569, етаж 5, Учебен корпус № 1).
 
08.02.2021
Излезе от печат сборникът с научни статии от Третия международен симпозиум "Мегалитни паметници и култови практики”
Сборникът съдържа трудове на учени от четири континента, които представят широкото разпространение на мегалитните паметници и култа към скалата, като световно явление.
 
29.01.2021
Югозападният университет „Неофит Рилски“ стартира кандидатстудентската си кампания с електронни изпити
Университетът ще приема студенти в 80 бакалавърски и магистърски програми след завършено средно образование
 
28.01.2021
Заповед 215 на ректора с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19
На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование и Заповед № РД-01-52 / 26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването,