Information for foreign students: Admission and Programmes Πληροφορίες για τους αλλοδαπούς φοιτητές: Είσοδος και προγράμματα

Тържествена церемония по повод откриване на академичната 2014/2015 година на Югозападен университет "Неофит Рилски" - 01 септември 2014г. (понеделник), 10:00 часа, централен вход на Учебен корпус № 1, ул. "Иван Михайлов" № 66

Полагане на цветя пред паметника на Неофит Рилски - 09:50 часа

Новини

24.07.2014
Възможност за изучаване на китайски език в Югозападния университет "Неофит Рилски"
В Центъра за източни култури в София, деканът на Филологическия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски"- доц. д-р Антони Стоилов, се срещна с ръководството на Институа "Конфуций", като целта бе да се проучи възможността за изучаване на китайски език в Югозападния университет в Благоевград.
 
09.07.2014
Национален конкурс за насърчаване на иновационната активност на младите хора в България
Министерство на икономиката и енергетиката обявява Национален конкурс за насърчаване на иновационната активност на младите хора в България чрез реализиране на проекта “ТЕХНОСТАРТ“. Целта на проекта е да се подпомогнат младите хора да започнат собствен бизнес в най-ранен етап като им се предостави безвъзмездна финансова помощ в размер до 20 000 лева за всеки одобрен бизнес план.
 
20.06.2014
Участие на преподаватели от Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“-Благоевград в престижен международен форум в Милано
Форумът бе открит от бившия министър-председател на Италия – Марио Монти.
 
20.06.2014
Деканът на ПИФ участва в XX научна конференция на тема „Обучение, базирано на знания” в Румъния
В конференцията взеха участие 282 представители
 
09.06.2014
Конкурс за стипендианти за учебната (2014 - 2015), обучаващи се в област "Туризъм"
"Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД и Фондация "Св. Св. Константин и Елена" обявяват конкурс за стипендианти за учебната 2014 - 2015 учебна година
 
06.06.2014
Уъркшоп по проект "Откъде започва чевтръртата власт"
Трите лекции и останалите дейности в програмата изчерпаха съдържанието на първата работна среща по проекта "Откъде започва четвъртата власт". Предвиждат се още срещи през есента на 2014 г. и издаването на сборник с трудове на участниците в проекта.
 
06.06.2014
Нова интердисциплинарна бакалавърска специалност „Култура и културен туризъм“
Приемът започва с предстоящата 2014-2015 учебна година.