Природо-математическият факултет към ЮЗУ "Неофит Рилски" организира безплатно онлайн състезания с формат на матура по математика и природни науки (биология, география, физика и химия) във вид на електронен тест, който учениците решават от вкъщи

На база получените резултати ще бъдат изготвени поименни сертификати, които дават възможност на зрелостниците да кандидатстват във всички специалности в Природо-математическия факултет на Югозападния университет. Резултатите от състезанията се признават за равностойни на кандидатстудентски изпит по съответните матуритетни предмети и оценките от тях участват с по-висок коефициент на тежест при балообразуването в сравнение с оценките на матурите.

За всички състезания е необходима предварителна служебна регистрация на учениците в системата за електронно обучение на ЮЗУ "Неофит Рилски", която се извършва след получаване на писмена заявка от съответното училище и учител. Заявките от училищата за състезанията с формат на матура се изпращат на имейл: pmf_ksk@swu.bg.


Репортаж от състезанието, провело се през 2018 г.: https://www.youtube.com/watch?v=xkyrtlW7AAw