Във връзка с изпълнение на дейности по осигуряване качеството на образованието в Стопанския факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски", Факултетската комисия по качеството организира обучителен семинар на тема "Стандарти и системи за управление (на качеството) в образованието".

Обучението ще се проведе чрез платформата BigBlueButton на 16.11.2021 г. от 10.00 ч.

Ориентирано е към представяне на предизвикателствата пред внедряването на системи за управление (на качеството) в образованието. Програмата на обучението предвижда да се разгледат и представят адаптируемите към образователните институти стандарти и да се разгледат ползите от тяхното използване.