На 19 февруари 2020 г. (сряда) от 13:00 ч. във видеозалата в Учебен корпус № 4 доц. д-р Милена Анева ще изнесе публична академична лекция на тема "Художествена цялост на театралния спектакъл".