Филологическият факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски" ще отбележи годината на Белия вол и петата годишнина от създаването на стая "Конфуций" с виртуална презентация на тема "Тримата приятели в зимния мраз".

Събитието ще се проведе на 22 февруари 2021 г. от 11:00 ч. в платформата BigBlueButton на следния линк: https://bbb.swu.bg/b/mag-pqc-zm3. Датата, която организаторите са избрали за посрещането на Пролетния фестивал, съвпада с началото на летния семестър в ЮЗУ "Неофит Рилски".

Студенти и приятели на китайската култура ще могат да се запознаят с някои от традиционните символи на китайската духовност.

"Тримата приятели в зимния мраз" е название на творби в източното изкуство, които включват изображение на бор, бамбук и сливово дърво. Силуетите на тези растения могат да се видят както върху изящни съдове, върху дрехи, така и върху книги и сгради. Обичани в китайското изкуство, те се превръщат в част от азиатската култура и заедно символизират непоклатимост, постоянство, устойчивост и благородство на духа и са високо ценени в конфуцианството. Тези растения оцеляват през зимата, а сливовият цвят е символ на идващата пролет - както се нарича и празнуването на лунната китайска нова година (на китайски "ChunChie", което се превежда като "Пролетен фестивал").

Освен с тази легенда, почитателите на китайската култура ще видят презентация на тема "Пътешествие на запад" - върху един от четирите класически китайски романа, най-превежданото извън Китай произведение, сравнявано с Гилгамеш и други подобни епоси, както и да видят откъс от самия филм.