Майсторски клас по народно пеене

"ПРОБЛЕМИ В ОВЛАДЯВАНЕТО НА ОРНАМЕНТИКАТА ВЪВ ФОЛКЛОРНИТЕ ПЕСНИ"

Лектор: доц. д-р Бинка Добрева

За поредна година Югозападният университет "Неофит Рилски" - Благоевград организира майсторски класове. От 22 до 24 ноември 2019 година ще се проведе майсторски клас по народно пеене.

Участниците във форума ще имат възможността да работят с известната солистка от "Мистерията на българските гласове" доц. д-р Бинка Добрева, която е и дългогодишен преподавател в катедра "Музика" към Югозападния университет "Неофит Рилски".

ОРГАНИЗАТОР:

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Факултет по изкуствата, катедра "Музика".

www.swu.bg

За контакти:

Катедра "Музика" към ЮЗУ "Неофит Рилски"
Благоевград, ул. "Иван Михайлов" № 66, стая 311
тел.: + 359 878 91 51 54 д-р Николина Кротева - координатор  към катедра "Музика"   e-mail: nina_kroteva@abv.bg

ТАКСА за цялостно участие на певците в трите дни на форума:

 • Активно участие * 80 лв.
 • Пасивно участие /слушател/ 20 лв.

* За студенти, обучаващи се в ЮЗУ таксата за активно участие е редуцирана на 40 лв.

Встъпителните такси се заплащат по сметка:

Общинска банка АД IBAN: BG62SOMB91303160613000
BIC: SOMBBGSF

КРАЕН СРОК  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ - 18.11.2019 г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:

 • В майсторския клас по народно пеене: "Проблеми в овладяването на орнаментиката във фолклорните песни" няма ограничение за участниците по възраст и образование.
 • Всеки певец сам избира формата за участие в курсовете (активна или пасивна) като в заявката за участие е необходимо да бъде отбелязан желаният избор.
 • Има намаление на таксата за активните участници, които се обучават в ЮЗУ "Неофит Рилски". Необходимо е това да бъде посочено в регистрационната бланка за участие.
 • Записването на кандидатите в майсторския клас по народно пеене продължава до 18 ноември 2019 г. и се извършва по един от следните начини:
  • чрез изпращане на е-mail: nina_kroteva@abv.bg с посочени данни от регистрационната форма;
  • чрез писмено попълване на регистрационната форма - Първи корпус на ЮЗУ "Неофит Рилски", стая 580;
 • В майсторския клас по народно пеене могат да се включат всички, които са подали заявка и заплатили такса за участие. Таксата трябва да се преведе до 18.11.2019 г., в посочената сметка на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. Необходимо е като основание за плащане да се посочи, че преведената такса е за участие в майсторския клас по народно пеене.
 • На изявилите желание да участват като пасивни слушатели Организаторите дават още една възможност да заплатят своята такса за участие преди откриването на форума, на касата на университета.

На отказалите се от участие във форума таксата не се връща!

Разходите по пътуването и пребиваването са за сметка на участниците.

Само за активните участници Организационният комитет предоставя безплатни нощувки в хотелската база "Бачиново" на университета.

КРАЕН СРОК  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ -18.11.2019 г.

 • Активно участващите кандидати трябва да посочат две песни за разучаване по избор.
 • Най-изявените от активно участващите ще се представят на галаконцерта в неделя - 24.11.2019 г.
 • Всички активни участници, завършили курса получават Сертификат за добро представяне от ЮЗУ "Неофит Рилски". Полученият сертификат е документ за успешно издържан кандидатстудентски изпит за всички, които желаят да продължат обучението си в класа на този преподавател.

Записите по време на провеждане на форума са забранени!

Единствено Организационният комитет на Югозападния университет "Неофит Рилски" има изключителното право за договаряне на цялостно или частично записване, заснемане или излъчване на лекциите, занятията и галаконцерта.

За реализиране на записи/аудио, видео, СD, DVD/ по време на майсторския клас, както и за излъчванията им,  участниците не получават възнаграждения.

Организационният комитет си запазва правото на промени в програмата на форума!

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА:

Откриване на 22.11.2019 г. (петък) от 10:00 часа.
След откриването ще започнат индивидуалните уроци с участниците.
На 23.11.2019 г. (събота) индивидуалните часове ще започнат от 10:00 часа и ще продължат докато преминат всички активни участници.
За двата дни се предвиждат кратки организирани разходки из университета и центъра на града.
На 21.11.2019 г. (неделя)се предвижда галаконцерт от 15.00 часа, на който ще бъдат връчени Сертификати на всички активно участвали във форума.
В зависимост от броя на активно участващите певци предложената програма може да бъде коригирана!

Заявка за участие...