ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД

Факултет по изкуствата, катедра "Музика"

УЪРКШОП

"ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН СТИЛ ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА НА ДЖАЗ СТАНДАРТИ"

Лектор: Антони Дончев

Един от най-известните джазови музиканти в България, Антони Дончев ще проведе уъркшоп от 22 до 24 ноември 2019 година. За участниците във форума няма ограничение по възраст и образование.

ОРГАНИЗАТОР:

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Факултет по изкуствата, катедра "Музика".

www.swu.bg

За контакти: Катедра "Музика" при ЮЗУ "Неофит Рилски"

Благоевград, ул. "Иван Михайлов" № 66, стая 311

телефон: + 359 878 91 51 54  д-р Николина Кротева - координатор  към катедра "Музика" e-mail: nina_kroteva@abv.bg

 

ТАКСА за участие на инструменталист в трите дни на форума: 80 лв.

Встъпителните такси се заплащат по сметка:

Общинска банка АД IBAN: BG62SOMB91303160613000

BIC: SOMBBGSF

КРАЕН СРОК  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ - 18.11.2019 година.

Заявка за участие

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:

# За участниците в уъркшопа "Изграждане на индивидуален стил при интерпретацията на джаз стандарти" няма ограничение по възраст и образование.

# Всеки инструменталист сам подава своята заявка за участие.

# Записването на кандидатите за участие в уъркшопа с водещ Антони Дончев продължава до 18 ноември 2019 година и се извършва по един от следните начини:

- чрез изпращане на е-mail: nina_kroteva@abv.bg с посочени данни от регистрационната форма;

- чрез писмено попълване на регистрационната форма - Първи корпус на ЮЗУ "Неофит Рилски", стая 580;

# В уъркшопа "Изграждане на индивидуален стил при интерпретацията на джаз стандарти" могат да се включат инструменталисти, подали заявка и заплатили такса за участие. Таксата трябва да се преведе в посочената сметка на ЮЗУ "Неофит Рилски". Необходимо е като основание за плащане да се посочи, че преведената такса е за участие в уъркшоп на Антони Дончев.

На отказалите се от участие във форума таксата не се връща!

Разходите по пътуването и пребиваването са за сметка на участниците.

Организационният комитет предоставя безплатни нощувки в хотелската база "Бачиново" на университета.

 

КРАЕН СРОК  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ - 18.11.2019 година.

# В уъркшопа могат да участват всички инструменталисти, които са подготвили поне една пиеса за прослушване.

# Всички участници, завършили курса получават Сертификат за добро представяне от ЮЗУ "Неофит Рилски". Полученият сертификат е документ за успешно издържан кандидатстудентски изпит за всички, които желаят да продължат обучението си в класа на този преподавател.

 

Записите по време на провеждане на уъркшопа са забранени!

Единствено Организационният комитет на Югозападния университет "Неофит Рилски" има изключителното право за договаряне на цялостно или частично записване, заснемане или излъчване на занятията и концерта "Споделени импровизации - концерт на участниците в уъркшопа на Антони Дончев".

За реализиране на записи /аудио, видео, СD, DVD/ по време на уъркшопа, както и за излъчванията им, участниците не получават възнаграждения.

Организационният комитет си запазва правото на промени в програмата на форума!

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА НА УЪРКШОПА:

Откриване на 22.11.2019 г. (петък) от 13:00 часа.

След откриването ще започнат индивидуалните уроци с участниците.

В събота на 23.11.2019 г. индивидуалните часове ще продължат докато преминат всички участници.

В неделя на 24.11.2019 г. ще се проведе концерт "Споделени импровизации - концерт на участниците в уъркшопа на Антони Дончев" с начален час 15:00 часа. В него ще вземат участие най-изявените от участниците.

На този концерт ще бъдат връчени Сертификати на всички участвали във форума.

В зависимост от броя на участващите инструменталисти предложената програма може да бъде коригирана!