На 23.10.2019 г. (сряда) от 11:15 часа в зала 114 (Учебен № 1) ще се проведе информационна среща със студенти, докторанти, млади учени и преподаватели за представяне на стипендиите на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2020/2021 г. На срещата ще бъдат представени:

  • Магистърски стипендии;
  • Летни езикови курсове /на немски език/ - за студенти в бакалавърска и магистърска степен;
  • Стипендии за докторанти и млади учени:

- краткосрочни - до 6 месеца;

- годишни - от 7 до 12 месеца;

- стипендия за разработване на докторска дисертация под двойно научно ръководство - в България и в Германия).

Видове стипендии

На преподавателите ще бъдат предоставени информационни брошури.

Кратко описание на стипендиите за академичната 2020/2021 г. ще намерите в прикачения PDF файл.

Пълна информация за стипендиите, необходимите документи за кандидатстване и сроковете за тяхното подаване е предоставена на интернет страницата на DAAD: http://www.daad.de, на международната фондация "Св. Св. Кирил и Методий": www.cmfnd.org, на Посолството на Федерална република Германия: http://www.sofia.diplo.de, както и във фейсбук страницата: https://bg-bg.facebook.com/DeutscheBotschaftSofia/.