Филологическият факултет при Югозападния университет "Неофит Рилски"  организира обучение по японски език. Студентите от всички  факултети и специалности могат да изучават японски език като избираема учебна дисциплина.

В курса могат да се включат преподаватели, служители на Югозападния университет и граждани (срещу заплащане).

Часовете се провеждат от японски преподавател, говорещ български език.

Заявления  за записване в курса се подават лично в стая 568 на Учебен корпус № 1 (пети етаж, Филологически факултет, деканат, тел. 073 588523).

 

Крайният срок за подаване на заявленията е 21 февруари 2020 г.

Начинаещи:

Първата среща с начинаещата група ще се проведе на 24 февруари 2020 година от 16:30 ч. в зала 1531.

График за начинаещи:

-        Понеделник - 16:30-18:15 ч., зала 1531

-        Сряда - 16:30-18:15 ч., зала 1531