Уважаеми колеги,

Катедра "Медико-социални науки"

към Факултета "Обществено здраве, здравни грижи и спорт"

при Югозападния университет "Неофит Рилски"

Ви кани на Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие "Социална работа - минало, настояще, бъдеще", посветена на 30-годишнината от създаването на специалност "Социални дейности"  и  45-годишнината от основаването на Югозападния университет "Неофит Рилски"

Конференцията ще се проведе на 28 и 29 октомври 2021 г. в зала 114, Учебен корпус №1 на Югозападния университет "Неофит Рилски", гр. Благоевград. Участниците имат възможност да избират формата на участие: присъствено или онлайн.

Работни езици: български и английски

Форма на участие: доклад

Сроковете за подаване на заявки за участие се удължават, както следва:

  • 14.10.2021 г. - заявка за участие с резюме на доклада (до 250 думи) на български и английски език (прикачен формуляр)
  • 16.10.2021 г. - обратна информация за приемане на резюмето
  • 24.10.2021 г. - изпращане на пълния текст на докладите

Организационен комитет

Покана

Заявка за участие