Уведомяваме всички студенти, желаещи да изучават японски език, че първата сбирка за уточняване на графика за провеждане на занятията ще бъде:

*за граждани (срещу заплащане) на 25 септември 2018 г. от 17:15 ч. в зала 531 на Учебен корпус № 1.

*за студенти на 26 септември 2018 г. от 17:15 ч. в зала 531 на Учебен корпус № 1.