Техническият факултет към Югозападния университет "Неофит Рилски" е домакин на XХІХ Международна конференция за млади учени, която тази година ще се проведе онлайн. Събитието ще се състои на 24 и 25 септември 2020 г.

Целта на международния форум е да даде възможност за изява на докторанти, млади учени, студенти и специалисти и да повиши информираността на младите учени за особеностите при разработване на докторска дисертация.

Всички доклади, допуснати до представяне и станали публично достояние на секционните или постерните заседания, след рецензиране и редактиране от Редколегията, ще бъдат публикувани в "Сборник научни трудове", който се депозира в Народната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" и НАЦИД (ISSN и се включва в международната информационна система).

Срокът за подаване на заявки за участие в конференцията се удължава до 21 септември 2020 г.

Адрес за заявки и контакти: ССКБ, София, ул. Г.С.Раковски 108, тел./факс: 02/988-40-75; e-mail: sskb@abv.bg

За повече информация и заявка за участие натиснете тук.