Уважаеми издатели, редактори, колеги, обвързани с издаването на научна периодика,

Филологическият факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски" има удоволствието да ви покани за участие в кръгла маса на тема "Бъдещето на българската научна периодика - общности, дебати, международно присъствие" на 27 октомври 2020 г., в зала114 на Учебен корпус №1 на ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград.

Организираното събитие предвижда дискусии върху основни проблеми при редактирането, издаването и индексирането на националната научна периодика, както и споделяне на идеи и визии за бъдещето на научните издания, за успешното им "вграждане" в международното научно пространство. Предвижда се включването на лектор от Web of science.

Участието в кръглата маса може да бъде с доклад, постер или като слушател след заплащане на такса, както следва:

  • за участие с доклад - 50 лв.
  • за участие с постер или научно съобщение - 30 лв.
  • за участие като слушател - 20 лв.

Срокът за заявка за участие е 1 октомври 2020 г. на е-mail: periodika2020@abv.bg

Информация за начините на заплащане ще бъдат изпратени във второ информационно писмо. След научно рецензиране, одобрените материали ще бъдат публикувани в списание "Езиков свят". Окончателните текстове трябва да бъдат изпратени до 15 октомври 2020 г. на имейл: ezikovsvyat@abv.bg. Изискванията за оформянето на материалите можете да видите тук: http://ezikovsvyat.com/index.php/bg/prbg.

Очакваме ви!

От Организационния комитет