На 27 октомври 2020 г. от 09:00 ч. в Заседателната зала на Ректората ще се проведе кръгла маса на тема "Бъдещето на българската научна периодика - общности, дебати, международно присъствие". В рамките на научното събитие ще бъдат дискутирани основни проблеми при редактирането, издаването и индексирането на националната научна периодика, ще бъдат споделени идеи и визии за бъдещето на научните издания, за успешното им "вграждане" в международното научно пространство. Предвижда се включването на лектор от Web of Science.