През тази година специалност "Философия" в Югозападния университет "Неофит Рилски" отбелязва 25 години от своето основаване. За четвърт век специалността извоюва своето водещо място в националното образователно пространство с високото качество на обучението, с реализираните високи оценки от процедурите по акредитацията, с теоретичния профил на своите изследователски полета: трансценденталните и метафизически изследвания, история на класическата и модерната философия, социална философия. Една от най-важните цели на екипа от преподавателите по философия в Югозападния университет винаги е била грижата за обучението на студентите и за тяхното развитие като високо образовани, отговорни и мотивирани личности и квалифицирани специалисти в бъдещата им професионална реализация.

На 27 ноември 2018 г. философската академична общност ще отпразнува четвъртвековния юбилей на специалността с научна конференция на тема: "Ролята на философските изследвания в университетската образованост". Конференцията ще започне в 9:30 ч. с изложба "Философията в идеи и образи", която ще бъде разположена във фоайето на Първи учебен корпус. В 10:00 ч. в зала 114  ще бъде представена научната продукция на преподавателите и студентите по философия, на изследователските центрове. Студентите по философия ще представят 31 и 32 брой на студентския философски вестник "Аргумент". Своите най-нови и интересни научни резултати преподавателите и студентите по философия ще дискутират на кръглата маса на тема: "Метафизически трансцендентализации".

Поканени са всички приятели на специалността, всички наши завършили студенти, всички, интересуващи се от проблемите на философията.