На 28 октомври 2021 г. от 10:30 ч. в зала 342 (Учебен корпус №1) ще бъде представена книгата на Албена Пенова "Активното слушане в медиацията".

Събитието се организира от Центъра за изследвания и разпространение на политически и философски идеи към катедра "Философски и политически науки" и Българската асоциация за медиация.

АКТИВНОТО СЛУШАНЕ В МЕДИЦИЯТА

 

Колкото по-дълбоко разбирате другите,

толкова повече уважение изпитвате към тях.

Стивън Кови

През месец юли 2021 година излезе от печат книгата "Активното слушане в медиацията", с автор Албена Пенова, издателство "Даная Интернешънъл".

Албена Пенова е адвокат, медиатор и  обучител на медиатори. Има дългогодишен професионален опит в разрешаването на спорове. От 2010 година е медиатор в Центъра за спогодби и медиация (ЦСМ) към Софийския районен съд и Софийския градски съд. Участвала е в различни обучения, форуми и инициативи, свързани с усвояване на уменията за решаване на конфликти и с развитието на медиацията. Насочила е усилията си към обучаване и популяризиране на медиацията сред адвокатите, разбирайки тяхната важна роля - както в съдебното, така и в извънсъдебното решаване на спорове.

Знаейки че добрите медиаторски умения са важна съставна част от процедурата по медиация, в  книгата си авторката  споделя своя практически опит като медиатор и обучител на медиатори. Книгата е насочена не само към медиатори, но може да е полезна и на различни професионалисти, които искат да научат повече за същността на медиацията или да развиват своите умения за комуникация.

Разбирането на другите е умение, за усвояването на което се изисква не само теоретична подготовка, а и сериозна отдаденост на желанието за по-добра комуникация. Ето защо, рецензията в кн.7/2021г.,  публикувана в ежемесечното издание на Висшия адвокатски съвет "Адвокатски преглед", представя "Активното слушане в медиацията" не само като пътеводител в света на медиацията, а и като творба, излизаща извън тесните професионални предели.