Първата международна конференция по интелектуална история към Югозападния университет "Неофит Рилски" е междудисциплинарен форум, който цели да събере на едно място учени, изследователи, практици и теоретици от цял свят, които да представят и обсъдят идеи и резултати от изследвания, свързани с важни теми от  сферите на социалните и хуманитарните науки, и изкуствата.

Конференцията ще се проведе на 29 и 30 януари 2021 година и е под наслов: "Светът в криза: политики и медийни отражения".

Покана

Формуляр за регистрация