Международна конференция

Културата, наследството и туризмът като фактори за устойчиво развитие на малките и средни градове (МСГ): Европейската перспектива

29-31 май 2019 г

Събитие под знака на ЕNCATC

Катедра "Културология" към Факултета по изкуствата на ЮЗУ "Неофит Рилски", съвместно с Българската социологическа асоциация и Община Благоевград, с подкрепата на ФНИ на МОН, Договор КП-06-МНФ/11, ви канят да участвате в международната конференция "Културата, наследството и туризмът като фактори за устойчиво развитие на малките и средни градове (МСГ): Eвропейската перспектива",

Целта на конференцията е да обедини национални и чуждестранни изследователи и експерти, представителни на местните власти и неправителствения сектор, творци и социални предприемачи, за да дискутират възможните стратегии и подходи за мобилизиране на културните ресурси на града в търсене на творчески решения за справяне с предизвикателствата и рисковете на съвременния неолиберален свят.

Конференцията ще се проведе на 29-31 май 2019 г. в Първи корпус на университета.

Работни езици: английски и български.

Важни дати

Крайният срокза изпращане на заявка за участие е28 февруари 2019 г.

Уведомяване за одобрение на участието: 10 март 2019 г.

Регистрация за участие в конференцията от 11 март до 17 май 2019 г.

Ранна регистрация:

11.03 - 17.042019

Последна възможност:

18.04 - 17.05 2019

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: http://culture4cities.swu.bg/index.php/bg/