МИК "Кръстьо Хаджииванов", СНБПисатели, МВ на Поезията, РУO - Благоевград и Фондация "Спартак" обявяват Международен литературен конкурс на името на поета Кръстьо Хаджииванов. Конкурсът е по случай  90 години от рождението и 70 години от саможертвата на поета.

Темата на конкурса е "Силата на вярата и свободния дух". Конкурсът е анонимен, всеки автор може да участва с до две непубликувани и неизпращани в други конкурси творби (поезия, есе, разказ, литературна и друга история), с максимум 5 страници.

Крайният срок за получаване на творбите е 30 септември 2021 г. Участниците изпращат творбите в три екземпляра до Иван Хаджииванов на адрес: гр. Благоевград, ПК 2700, ул. "Хайдукови" № 70 А или на имейл: rozetad@abv.bg; rozeta.das@gmail.com. Необходимо е авторите да посочат адрес, дата на раждане и телефон за контакт в отделен плик.

Награди: за Деня на поезията или Деня на народните будители

  • За творци: I - 700 лв., II - 300 лв., III - 100 лв. и поощрения в книги.
  • За ученици: I - 250 лв., II - 150 лв., III - 60 лв. и поощрения в книги.

За навлизане в темата и атмосферата на личността на поета, и набиране на средства, организаторите предлагат книгите:

  • "Подзвездни мисли" - стихове на Кръстьо - 17 лв.
  • Сборник "Без граници, нов свят…." - 22 лв.
  • Сродства с родовете на поета - 27 лв., като на последната книга има отстъпка - 15 %.

Още за творчеството и живота на поета можете да намерите на следния линк: www.orlovipesni.adportal.bg

За допълнителна информация: тел. 0896541055; 0988386029.