На 30 ноември 2021 г. от 11:00 ч. доц. д-р Димитрия Спасова ще изнесе публична лекция на тема "Сакрална география - визуални аспекти" по процедура за заемане на академичната длъжност "доцент".
Публичната лекция ще бъде изнесена в електронна среда на следния линк: https://bbb.swu.bg/b/dim-07m-u4i-svf

Лекцията е по повод заемане на академична длъжност "Доцент" към катедра "Културология" на Факултета по изкуствата.