Югозападният университет "Неофит Рилски" бе домакин и съорганизатор на петата балканска научна конференция "Наука - образование - изкуство през 21-ви век", посветена на 75-годишнината от създаването на Съюза на учените в България. Конференцията се проведе под патронажа на ректора на ЮЗУ "Неофит Рилски" проф. д-р Борислав Юруков.

Официалното откриване на научното събитие се състоя в Университетския център "Бачиново". Научният форум беше открит от председателя на Съюза на учените - клон Благоевград доц. д-р Красимира Марулевска. Приветствие към участниците в конференцията отправи проф. д.ф.н. Елена Князева - представител на Висшето училище по икономика - гр. Москва, Русия, която изрази желанието си за сътрудничество с българската научна общност и с ЮЗУ "Неофит Рилски" като образователна и научна институция. С поздравително слово се обърна към всички присъстващи и проф. д-р Николина Огненска - дългогодишен председател на СУБ - клон Благоевград. Във връзка с награждаването на проф. Огненска със званието "Почетен член на СУБ", тя изрази благодарност и удовлетвореност от признанието, което прави Съюзът на учените в България за приноса на съюзната организация в Благоевград.

В конференцията взеха участие над 130 учени от различни държави - България, Северна Македония, Русия, Казахстан,  Гърция, Кипър, Албания, Израел. Пленарен доклад на тема "What to Teach: Trends in Educational Policy of the XXI Century" представи проф. д.ф.н. Елена Николаевна Князева от Висшето училище по икономика - гр. Москва, Русия. Проф.д.п.н. Яна Динкова Рашева-Мерджанова от Софийския университет "Св. Климент Охридски" изнесе пленарен доклад на тема: "От базови методически подходи за трансверсални компетентности  до индивидуална авторска учебна книга".

В рамките на конференцията резултати от своите изследвания представиха учени от различни области на научното познание: хуманитарни науки, педагогически науки, право и социални науки природо-математически науки, икономика и туризъм, инженерни науки, изкуство, култура и медии, здравни науки и спорт. Докладите ще бъдат публикувани в Годишник на Съюза на учените - клон Благоевград "Multidisciplinary Journal of Science, Education and Art ".