Посетете световния лидер в електронната академична научна информация EBSCO Publishing. Базата е достъпна от компютрите в университета на адрес: search.ebscohost.com

От 16.01.2017 г. до 16.03.2017 г. читателите на ЮЗУ "Неофит Рилски" ще се възползват и от най-новата научна информация чрез Academic Search Ultimate и Business Source Ultimate.