За единадесета поредна година в Югозападния университет "Неофит Рилски" се проведоха Националните филологически четения за студенти и докторанти, организирани от Филологическия факултет.

По традиция в Четенията се включиха студенти и докторанти от всички български университети, а национално жури оцени научните разработки на участниците в две секции - езикознание и литературознание, като отличените  на първо, второ и трето място доклади освен сертификати получиха и парични бонуси.

Приветствия от името на ректора доц. д-р Борислав Юруков към участниците поднесоха  заместник-ректорите проф. д-р Георги Апостолов и проф. д-р Антони Стоилов, като и деканът на Филологическия факултет проф. д-р Магдалена Панайотова.

В словото си проф. Апостолов отбеляза подкрепата на ректорското ръководство на Югозападния университет към младите учени хуманитаристи и подчерта важността на подобни научни форуми за студенти и докторанти. Проф. Стоилов също приветства участниците и отбеляза интереса на младите хора към Югозападния университет във връзка с Четенията, интерес, който не спира през годините, защото утвърдената традиция на този национален конкурс привлича и нови участници, и такива, които вече са били гости на ЮЗУ "Неофит Рилски".

Тази година част от научното жури на Четенията бяха проф. Владимир Жобов (СУ), доц. Йордан Ефтимов (НБУ), проф. Антони Стоилов (ЮЗУ) и проф. Магдалена Панайотова (ЮЗУ).

В двете секции се очертаха няколко интердисциплинарни теми, а опитното жури обърна внимание на някои проблемни ядра в темите на докладите на младите учени.

Спечелени бяха четири награди в езиковедската и четири награди в литературоведската секция.

В оспорвана борба на първите места се класираха съответно - в секция "Езикознание" - докторант Ангелина Василева (ЮЗУ) и студентката Александра Клечарова (ЮЗУ); в секция "Литературознание" докторант Боряна Цветкова (СУ).

В началото на конференцията участниците, някои от които присъстват не за пръв път на Националните четения за студенти и докторанти, получиха отпечатания сборник от миналогодишните Четения. Новите научни разработки също ще бъдат рецензирани и тези, които отговарят на научните критерии, ще бъдат публикувани.