Днес в Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград се проведе поредната среща, част от националната кампания "Да върнем родителите в училище", инициирана от г-н Асим Адемов - член на Европейския парламент, със съдействието на Министерството на образованието и науката.

На събитието присъстваха зам.-министърът на образoванието и науката инж. Таня Михайлова, зам.-кметът на община Благоевград г-жа Христина Шопова, началникът на Регионалното управление на образованието в Благоевград г-н Ивайло Златанов, зам.-ректорът на ЮЗУ "Неофит Рилски" проф. д-р Георги Апостолов, д-р Харалан Александров - социален антрополог, доц. д-р Траян Попкочев - декан на Факултета по педагогика към ЮЗУ "Неофит Рилски", г-н Анастас Стефанов от Изследователския център "Тренд", г-жа Марияна Гюрова - училищен психолог в НПГ "Димитър Талев", гр. Гоце Делчев.

Събитието бе открито от началника на РУО - Благоевград г-н Ивайло Златанов. Приветствие към присъстващите отправи зам.-ректорът на Югозападния университет проф. д-р Георги Апостолов.

Форумът стартира с презентация от националното проучване на тема "Степента на отчужденост на родителите към училищния живот на своите деца". Данните представи г-н Анастас Стефанов от Изследователския център "Тренд". Участниците се запознаха с актуални данни за цялата страна относно комуникационните канали между училището и дома. Голям интерес предизвикаха цифрите представени от Тренд: 80% от родителите разчитат на децата си за информация свързана с учебния процес. Само 7% обаче, използват активно електронните пощи и дневници на училището. Трима от десет родители не знаят, дали детето им е ставало свидетел на агресия в училище.

По повод данните представени на срещата инж. Таня Михайлова отбеляза, че е важно родителите да се възползват от всички достъпни канали за комуникация и подчерта, че живият контакт остава най-достоверен. Тя допълни, че педагогическият съветник и педагогът по-трудно се налагат като страна в контакта с родителите.

Според декана на Факултета по педагогика доц. д-р Траян Попкочев образованието е споделена отговорност. Той сподели, че все по-малко се усеща ролята на училищния педагог и психолога, и според него те имат само диагностична функция.

Д-р Харалан Александров отбеляза, че сложността на днешното време създава несигурност в родителите, което се отразява в отношенията с деца им, а очакванията към образователната система са все по-високи.

Над 150 представители на родителски и учителски асоциации и сдружения, директори, родители и учители от областите Благоевград, Перник и Кюстендил се включиха във форума, обединени от идеята да се идентифицира и реши проблема с комуникацията между родители и учители и съпътстващата загуба на доверие в българската образователна система.

Предстои инициативата "Да върнем родителите в училище", организирана от г-н Асим Адемов да бъде представена и в други градове от страната, търсейки начините за подобряване на комуникацията между учители, родители и ученици.

Снимки от събитието...