Младите комуникационни и маркетинг специалисти от Югозападния университет "Неофит Рилски" се представиха достойно в десетото издание на Националната олимпиада по маркетинг (НОМ 2019), организирана от УНСС.

Югозападният университет "Неофит Рилски" бе представен с два екипа студенти от катедри "Мениджмънт и маркетинг", "Връзки с обществеността" и "Финанси и отчетност". Съревнованието премина в изключително динамична среда, като времето за решаване на реалния казус бе ограничено. Участниците презентираха своите аргументирани решения пред жури и имаха възможност да осъществят ползотворни неформални срещи и да положат основите на бъдещи научно-практически инициативи.

Ли Джъхон, Емилия Златкова, Слави Кадийски, Елвира Далакова, Цветомир Борисов и Мартина Христова демонстрираха отлична теоретична подготовка и практически умения.

Форумът ежегодно среща студенти и представители на бизнеса с идеята да се провокира творческото мислене и да се демонстрират придобитите знания, умения и компетенции от обучението в образователните програми.

Студентите от Югозападния университет се подготвяха за олимпиадата под ръководството на гл. ас. д-р Динка Златева, гл. ас. д-р Любомира Христова и д-р Радослав Владов.