В Югозападния унвиерситет "Неофит Рилски" се проведе ежегодната студентско-докторантска научна сесия "Лаборатория за наука 2019". Тя бе официално открита със слово на доц. д-р Траян Попкочев - декан на Факултета по педагогика, след което участниците бяха разпределени в 3 секции за представянето на научните си доклади.

Участие взеха над 40 студенти и 10 докторанти, както и преподаватели от факултета. Представени бяха научни доклади от различни сфери на педагогическото познание и социалната работа. Всички участници получиха сертификати за своето участие и докладите им ще бъдат публикувани в сборник "Лаборатория за наука" на Факултета по педагогика.