Ректорът на Югозападния университет "Неофит Рилски" проф. д-р Борислав Юруков посрещна днес в Университетския център "Бачиново" ръководители на дипломатически мисии и представителства на международни организации, акредитирани в Република България.

"За мен е особено приятно да Ви приветствам с "добре дошли" на територията на Югозападния университет "Неофит Рилски"", каза проф. Юруков.

Ректорът запозна дипломатите със създаването и развитието на Югозападния университет. Той отбеляза, че във висшето училище се обучават над 11 500 студенти в 75 бакалавърски и магистърски програми след завършено средно образование, 118 магистърски програми след завършено висше образование и 84 докторски програми. Проф. Юруков подчерта, че университетът е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация  с оценка 9,30 за срок от 6 години. Ректорът акцентира и върху факта, че  обучението в ЮЗУ "Неофит Рилски" се провежда в 30 професионални направление. По този показател висшето училище е на първо място в страната и е сред трите най-големи университета в България наред със СУ "Св. Климент Охридски" и ПУ "Паисий Хилендарски".

"Нашия университет е едно прекрасно място за получаване на знания и компетенции, за провеждане на изследвания в различни научни области, а Благоевград е град мечта за живеене, което прави Югозападния университет желаното и търсено висше училище в България и региона", каза още в приветствието си към дипломатите проф. Юруков.

Ръководителите на дипломатически мисии проявиха огромен интерес към ЮЗУ "Неофит Рилски" и зададоха множество въпроси, свързани с условията и начините на обучение на студенти от техните страни в Югозападния университет.

Посещението на Дипломатическия корпус в Благоевград е с опознавателна цел, в основата на която е представяне на външнополитическите приоритети и запознаване с туризма, икономиката, образованието, културата и местното самоуправление. Визитата е организирана със съдействието на Министерството на външните работи.