Н.Пр. г-н Мариан Якубоци, посланик на Посолството на Словашката република в България посети Югозападния университет "Неофит Рилски".

Дипломатът бе посрещнат от ректора на Югозападния университет "Неофит Рилски" доц. д-р Борислав Юруков. След срещата си с ректора Н.Пр. г-н Мариан Якубоци изнесе публична лекция на тема "Словашкото председателство на Съвета на Европейския съюз и неговия принос за по-добра Европа". Дипломатът очерта амбициите на Словакия като председател на Съвета на Европейския съюз. Той посочи, че целта им е да направят европейската икономика по-силна, да обединят и модернизират единния европейски пазар, в сфери като енергетиката, да наблегнат върху външната политика, да работят за икономическия растеж в ЕС и за повече работни места. Освен за Словашкото председателство на Съвета на Европейския съюз Н.Пр. г-н Мариан Якубоци засегна въпроси свързани с бежанската криза и Брекзит.

Снимки...