Проф. д-р Мирослава Кортенска ще превърне книгата си "Яворов и театърът", представена в Югозападния университет "Неофит Рилски", през 2016-та година, в документален филм. Изследователката е спечелила конкурс на Филмовия център към Министерство на културата, за написване на сценарий с работно заглавие "Яворов-един неочакван портрет". Работата по документалния филм е свързана и с предстоящата 140-годишнина от рождението на  Яворов.