Проф. дн Добринка Пейчева, преподавател в катедра "Социология", е съавтор на глава от колективната монография "Communicating populism. Comparing Actor Реrceptions, Media Coverage and Effect on Citizens in Europe", наред със световноизвестни имена като Франк Ессер, Свен Енгессер и др. Монографията, която излезе от печат през месец юни 2019 г., е издадена от водещото в света британско издателство "Routledge" на Taylor & Francis Group.

Колективната монография концептуализира популизма като вид политическа комуникация с фокус върху политическите и журналистически комуникатори, медийното присъствие  и ефектите върху гражданите. Представлява интерес за социолози, политолози, журналисти и представители на политическата класа.