Конференция на тема "Влияние на миграционните процеси върху геополитиката, икономиката и публичната сфера", част от дейностите по проект със същото название с ръководител проф. д-р Мария Кичева се проведе в университетския център "Бачиново". Във форума, организиран от катедра "Икономика" на Стопанския факултет, взеха участие преподаватели от факултета, както и  учени от други университети и научни учреждения от страната. Сред темите, обсъдени на конференцията бяха: професионалното образование и интегрирането на бежанците, обществените нагласи в България, относно съвременната миграция, добрите световни практики за интеграция на мигрантите и др.

Всички доклади изнесени на конференцията ще бъдат издадени в Сборник, посветен на темата.

Снимки...