В Деня на здравния инспектор - 15 март, студенти, докторанти и преподаватели от Философския факултет се срещнаха със служители на Регионалната здравна инспекция - Благоевград, които изнесоха публична лекция на тема "Здравословният начин на живот - традиции и предизвикателства". Гост-лектори бяха експерти от отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето" към Дирекция "Обществено здраве" на РЗИ: г-жа Бианка Равначка - началник отдел, г-жа Милка Данчова - старши експерт / психолог/ и г-жа Таня Христова - старши експерт.

Присъстващите успяха да се запознат отблизо с работата на отдела и Регионалната здравна инспекция като институция, както и със съвременните измерения на предизвикателствата в сферата на промоцията на здравето. Засегнати бяха различни аспекти от здравните превенции и се подчерта значимостта и потребността от добра информираност. Интерес предизвикаха и организираните от експертите демонстрации на алкоочила, които симулират състояние на след употреба от алкохол и разкриват въздействието му върху нашите реакции, зрение и баланс, както и измервания с апарат "Smoker lyser", който показва нивото на въглеродния оксид в издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта при пушачи.

Събитието бе организирано от Катедрата по социология и Лабораторията за социологически изследвания, в партньорство с Регионалната здравна инспекция - Благоевград и Катедрата по психология.